Meddelanden

Fler än 200 utländska studerande kommer till Finland på sommaren för att studera finska

Aktuellt Högskoleutbildning
Dryga 200 universitetsstuderande från olika delar av världen reser i sommar till Finland för att studera finska och Finlands kultur. En del av dem bekantar sig även med grunderna i översättning. Flest kursdeltagare kommer det från Ryssland, Polen och Tyskland. Totalt deltar studerande från 23 olika länder.
Illustrationsbild, man och kvinna arbetar i par

Utbildningsstyrelsen ordnar sex stycken kurser i samarbete med finländska universitet i juli–augusti. Kurserna arrangeras i år tillsammans med universiteten i Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors och Vasa samt med Åbo Akademi.

Kurserna är avsedda för studerande som läser finska vid något universitet utomlands. Fokus för studierna i Finland ligger på att utveckla den muntliga språkfärdigheten. Därtill får man repetera grammatik och öva på att läsa och skriva på finska samt lyssna till finskt tal. 

I två av kurserna tar studierna även fasta på finländsk litteratur. Kursen i finska och översättning har i sin tur i syfte att stärka deltagarnas kunskaper i finska och introducera dem till grunderna i professionell översättning.

En djupdykning i finländsk kultur

Samtliga sex kurser fokuserar också på den finländska kulturen och livsstilen.

– Avsikten är att de studerande ska få utveckla sina språkkunskaper i en autentisk språkmiljö. Därför får kursdeltagarna bekanta sig med finländare även utanför klassrummet, berättar programsakkunnig Leena Kärnä.

Utöver intensiva studier får de studerande i samband med alla kurser även ta del av olika fritidsaktiviteter, såsom kulturbesök, utflykter i naturen och bastukvällar.

– Programmet ger varje år oförglömliga minnen åt de studerande. Av responsen på kurserna har framgått att sådant som är vardag för oss finländare, som att spela boboll eller baka örfilar, har känts som en djupdykning i den finländska kulturen. Lite överraskande är det kanske att en del blir helt betagna av att bada bastu, medan det för andra inte är en särskilt trevlig upplevelse.

Det finns studerande i finska och finländsk kultur vid universitet världen över

Det är möjligt att studera finska vid närapå 90 universitet i nästan 30 olika länder. I Ryssland och Tyskland finns det flest högskolor som erbjuder undervisning i finska, men finskundervisningen på universitetsnivå har långa traditioner även i övriga europeiska länder och i Nordamerika. I de asiatiska länderna erbjuds undervisning i finska i Kina och Japan, och under den senaste tiden även i Georgien.

De som studerat finska arbetar ofta som lärare eller översättare då de avklarat sina studier, men även inom kultur, forskning, förvaltning, journalism och turism.

Utbildningsstyrelsen främjar studierna i finska och finländsk kultur vid utländska universitet genom att ordna lärarbesök från Finland, stöda undervisningen ekonomiskt, bevilja korta undervisningsbesök, ordna praktikprogram utomlands för finländska studerande, donera undervisningsmaterial till universiteten och genom att ordna studiedagar för lärarna.

Studerande i finska erbjuds förutom sommarkurser i Finland även ett praktikprogram (Suomea Suomessa). Därtill beviljas stipendier för studier vid finländska universitet.

Ytterligare information:

Krista Heikkilä
+358 (0)295 338 514
krista.heikkila(at)oph.fi

 

Kurser

Åbo, Suomen kielen ja kulttuurin kurssi I, 9.–30.7.2019 (36 studerande)
Åbo Akademi, Utbildningslinjen för språk
Kursledare: Mikael Varjo, mvarjo [at] abo.fi
Kurssekreterare: Sofia Kaleva, skaleva [at] abo.fi

Åbo, Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IIA, 9.–30.7.2019 (36 studerande)
Åbo Akademi, Utbildningslinjen för språk
Kursledare: Maria Hokkanen, mahokk [at] live.com
Kurssekreterare: Sofia Kaleva, skaleva [at] abo.fi

Vasa, Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IIB, 9.–30.7.2019 (48 studerande)
Vasa universitet, Kielikeskus Linginno
Kursledare: Johanna Dahlin, johanna.dahlin [at] univaasa.fi, 029 449 8420
Kurssekreterare: Tiia Rantonen, tiia.rantonen [at] univaasa.fi, 029 449 8420

Uleåborg, Suomen kielen ja kulttuurin kurssi III, 8.29.7.2019 (36 studerande)
Uleåborgs universitet, Suomen kielen oppiaine
Kursledare: Laura Niva, lauraniva [at] hotmail.com
Kurssekreterare: Jenna Vikman, jenna.vikman [at] oulu.fi, 050 477 3236

Jyväskylä, Suomen kielen ja kulttuurin kurssi IV, 8.29.7.2019 (22 studerande)
Jyväskylän yliopiston kielikeskus
Kursledare: Minna Sorri, minna.m.sorri [at] jyu.fi, 040 480 1780
Kurssekreterare: Roosa Berg, roosa.m.berg [at] student.jyu.fi, 040 480 1780

Tammerfors, Suomen kielen ja kääntämisen kurssi, 5.–26.8.2019 (24 studerande)
Tammerfors universitet
Kursledare: Taina Pitkänen, taina.pitkanen [at] tuni.fi, 050 318 7240 och
Eliisa Pitkäsalo, eliisa.pitkasalo [at] tuni.fi, 050 318 1238
Kurssekreterare: Elli Pulliainen, elli.pulliainen [at] tuni.fi