Meddelanden

Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 19 februari och avslutas tisdagen 12 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 000 nybörjarplatser. Ansökan lämnas in på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat ulkona

I gemensam ansökan erbjuds 80 000 nybörjarplatser, varav 42 000 finns inom yrkesutbildning och 38 000 inom gymnasieutbildning. I fjol var antalet nybörjarplatser 80 600, varav 42 500 inom yrkesutbildning och 38 100 inom gymnasieutbildning. Inom svenskspråkig utbildning är 1950 av nybörjarplatserna inom yrkesutbildning och 2 800 inom gymnasieutbildning. 

Flest nybörjarplatser finns inom social- och hälsovårdsbranschen (5 250), inom företagsekonomi och handel (4 450), bil- och transportteknik (4 100) och inom arkitektur och byggnad (3 950).

Av nybörjarplatserna inom yrkesutbildningen reserveras cirka 4 600 (i fjol 5 000) för sökande som har avlagt gymnasiet.

Gemensam ansökan är avsedd för sökande som fullgör den grundläggande utbildningen och sökande som saknar en tidigare avlagd examen. Sökande som har avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen kan inte söka till yrkesutbildning via gemensam ansökan. De kan istället söka till yrkesutbildning via kontinuerlig ansökan. Läroanstalterna fastställer ansökningstiderna, ansökningsförfarandet och antagningsgrunderna för den kontinuerliga ansökan.

Information om antagningsgrunderna och anvisningar för ansökan hittas i Studieinfo.fi.

Ändringar i inträdes- och lämplighetsproven till yrkesutbildning

Sökande kallas till inträdes- och lämplighetsprov om läroanstalten ordnar ett sådant. I och med ändringar i antagningsgrunderna kan läroanstalterna låta bli att anta sökande på basis av inträdes- och lämplighetsprov till utbildning som har specifika hälsokrav (s.k. SORA-examen). Mer information om inträdes- och lämplighetsprov ges i Studieinfo. 

Ansökan till specialyrkesläroanstalter inleds den 13 mars

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som utbildning med krävande särskilt stöd inleds genast efter den gemensamma ansökan.  Ansökan inleds den 13 mars och avslutas den 3 april. I fjol var antalet sökande i den gemensamma ansökan till specialläroanstalter cirka 3 060. 

Ansökan riktar sig till dem som behöver stöd på grund av stora inlärningssvårigheter, svår funktionsnedsättning eller sjukdom. Det finns cirka 2 200 nybörjarplatser att söka till. Av platserna riktas cirka 1 100 platser till yrkesinriktade grundexamina som ordnas som undervisning med krävande särskilt stöd. Det finns dessutom cirka 650 nybörjarplatser inom utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och cirka 450 platser inom utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) som ordnas som utbildning med krävande särskilt stöd. Inom svenskspråkig utbildning finns det omkring 60 nybörjarplatser att söka till.

Läroanstalterna intervjuar sökanden under våren. Information om antagningsgrunderna finns på Studieinfo.fi. Mer information fås av läroanstalterna. 

Antagningsresultaten publiceras i juni

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten för både gemensam ansökan och ansökan till yrkesinriktad specialundervisning tidigast 13.6.

Sökanden får information om sitt antagningsresultat i sin e-post, om hen har antecknat sin e-postadress i ansökningsblanketten. Utbildningsstyrelsen skickar ett brev om antagningsresultatet till sökande som blev utan studieplats. 

Lediga studieplatser inom yrkesutbildningen kan sökas via kontinuerlig ansökan. Lediga studieplatser vid gymnasierna kan sökas i tilläggsansökan till gymnasieutbildningen. Information om lediga studieplatser ges i Studieinfo.fi.

Studieinfos rådgivning hjälper i ansökningsfrågor
Studieinfos ansökningsrådgivning ger råd i frågor om ansökan vardagar kl. 9.30–13.00, den sista ansökningsdagen kl. 9.00–15.00. Utanför ansökningstiden är rådgivningen öppen från tisdag till torsdag kl. 9.30–13.00. 

Kontaktinformation till rådgivningen:
tfn 029 533 1010
info [at] studieinfo.fi

Mer information
Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324, christian.seger [at] oph.fi