Meddelanden

Gemensam ansökan till högskolor börjar 20.3 klockan 8 – 47 600 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 600 nybörjarplatser inom nästan 1 600 ansökningsmål. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000 i den andra ansökningstiden. I Studieinfo.fi kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.
Kuvituskuva, nuoret tutkimassa kirjoja kirjastossa

Gemensam ansökan till högskolorna börjar den 20 mars kl. 8 och avslutas på onsdag den 3 april kl. 15.

Antalet studieplatser som erbjuds är ungefär detsamma som i fjol. Antalet ansökningsmål har vuxit med cirka 50 från i fjol. Största delen av ansökningsmålen är inom finsk- och svenskspråkig utbildning, men också en del utbildningar på engelska finns med. Samtliga 36 högskolor ingår i ansökan.

Av utbildningsprogrammen i den gemensamma ansökan är över 1 100 riktade till dem som avlagt gymnasiet, yrkesexamen eller motsvarande utländsk examen. Av utbildningarna är 44 % inom universitet och 56 %inom yrkeshögskolor. Av nybörjarplatser är drygt 80 % riktade till personer som avlagt andra stadiets utbildning. Av nybörjarplatser 47 % är inom universitet och 53 % inom yrkeshögskolor.

I gemensam ansökan ingår också cirka 500 utbildningar som är avsedda för personer som avlagt en högskoleutbildning. Dessa är magisterutbildningar och utbildningsprogram för högre yrkeshögskoleexamen.

Av studieplatserna reserveras 64 % för förstagångssökande

I vår är 25 000 nybörjarplatser reserverade för dem som för första gången söker till en högskoleutbildning. Det innebär 64 % av nybörjarplatserna inom de utbildningar där förstagångssökande ska beaktas. Skyldigheten att reservera en del av platserna för förstagångssökande gäller inte utbildningar på främmande språk, utbildningar enbart för högre högskoleexamen eller utbildningar där endast ett fåtal studerande antas.

Andelen studieplatser för förstagångssökande har stigit en aning från i fjol. Då reserverades 63 % av platserna för förstagångssökande.

Sista gången två ansökningstider i gemensam ansökan

I Studieinfo används samma ansökningsblankett under vårens båda ansökningstider. Den första ansökningstiden var i januari. Under vårens båda ansökningstider kan man söka till sammanlagt sex utbildningar. I ansökan ska utbildningarna anges i prioritetsordning. Den sökande behöver inte längre skicka bilagor per post, utan kan spara dem i sin ansökan.

I den gemensamma ansökan på våren finns i år för sista gången två olika ansökningstider. År 2020 indelas den gemensamma ansökan till högskolor i två separata gemensamma ansökningar. I vårens första gemensamma ansökan söker man till utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet och i den andra gemensamma ansökan söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar.

Mer information

  • Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi, tfn 029 533 1386
  • Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi, tfn 029 533 1615