Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 72 100 sökande, varav 64 730 fick studieplats. Av de sökande fick 33 000 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 730 inom gymnasieutbildning. Antalet sökande som gick ut grundskolan var 57 870, varav 95 % fick en studieplats.
Illustrationsbild, unga kvinnor står framför en vägg

I den gemensamma ansökan sökte 72 100, varav 90 % eller 64 730 sökande fick studieplats. Ifjol var det totala antalet sökande 71 900 av vilka 65 200 antogs till utbildning. Till svenskspråkig utbildning antogs  3 240 nya studerande av 3 660 sökande.

Antalet som i första hand sökte till yrkesutbildning var i år 37 000. Av dessa fick 33 000 en studieplats. Ifjol var antalet sökande 37 750 och antalet antagna 34 100. Till gymnasiebaserade yrkesutbildningar fanns 2 400 sökande, varav 1 810 fick en studieplats. Till svenskspråkig yrkesutbildning sökte drygt 1 740 unga, varav omkring 1 220 blev antagna.

I vårens gemensamma ansökan sökte 35 100 unga till gymnasieutbildning. Antalet sökande som fick en studieplats var 31 730. Antalet sökande till svenskspråkig gymnasieutbildning var 2 640, varav 2 010 fick en studieplats.

Av dem som i vår gick ut grundskolan blev 5 % i det här skedet utan studieplats i vårens gemensamma ansökan. I gemensam ansökan sökte cirka 57 870 direkt från grundskolan. Av dem godkändes totalt 55 140 som studerande (24 270 till yrkesutbildning och 30 870 till gymnasieutbildning). Under sommaren är det ännu möjligt att bli antagen från reservplats.

Antalet grundskoleelever som sökte till svenskspråkig utbildning var i år 3 330. Till gymnasium antogs 1 980 och till yrkesutbildning 1 020. Inom svenskspråkig utbildning blev bara 1 % av dem som sökte direkt från grundskolan i det här skedet utan en studieplats.

Antagningen till specialyrkesläroanstalterna klar

I ansökan till specialyrkesläroanstalter ingår yrkesinriktade grundexamina, handledande utbildningar för yrkesutbildning och utbildningar som handleder för arbete och ett självständigt liv, vilka ordnas som utbildning med krävande särskilt stöd. I ansökan till specialyrkesläroanstalterna deltog cirka 2 900 sökande, varav 1 880 fick studieplats.

Ansökan till lediga studieplatser, till tionde klasser och handledande utbildningar är i gång

Det är ännu möjligt för den som i den egentliga ansökan blev utan studieplats att få en studieplats via läroanstalternas egna ansökningar. I gymnasiernas tilläggsansökningar och i kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning erbjuds lediga studieplatser, där ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt.

Lediga studieplatser hittas i Studieinfo.fi eller på läroanstalternas webbsidor från och med den 14 juni.

Under sommaren är det dessutom möjligt att söka till tionde klassen, handledande utbildning för yrkesutbildning eller till utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning. Ansökan pågår fram till den 23 juli. Utbildningsutbudet hittas i Studieinfo.fi.

Sökande får information om antagningen via e-post eller per brev

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten från och med den 13 juni. Sökande som angett sin e-postadress får ett e-postmeddelande med antagningsresultatet och en länk via vilken de kan ta emot studieplatsen. Sökande som inte gett en e-postadress får resultatet per vanligt brev.

De som blivit utan studieplats får information om antagningsresultatet och andra möjligheter att få en studieplats både per e-post och per vanligt brev.

Studieplatserna ska tas emot senast den 27 juni. Läroanstalterna ger närmare anvisningar om mottagande av studieplatsen.

Mer information

Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324, förnamn.efternamn [at] oph.fi