Nyheter

Poststrejkens verkningar från och med 11.11 – använd gärna elektroniska kommunikationsmedel

Aktuellt
Strejken som berör Postens utdelningstjänster börjar måndagen den 11 november. Strejken inverkar också på postutdelningen vid Utbildningsstyrelsen.

Var vänlig och använd alltid våra elektroniska kanaler när du tar kontakt med Utbildningsstyrelsen. Det går till exempel att skicka arbetsansökningar till våra öppna tjänster genom den elektroniska tjänsten valtiolle.fi.

Vi rekommenderar också att du använder elektroniska kanaler när det gäller statsunderstöd och EU-finansiering. Kom ihåg att skicka ansökningarna i god tid.

Utbildningsstyrelsen beaktar verkningarna av poststrejken när man bedömer huruvida man behandlar en ansökan som möjligtvis har kommit fram för sent.

Ämbetsverkets officiella e-postadress är kirjaamo@oph.fi. Handlingar riktade till Utbildningsstyrelsen kan lämnas till tjänsten i ämbetsverkets aula, adress Hagnäskajen 6, må–fr kl. 8.00–16.15.