Meddelanden

Samernas nationaldag firas den 6 februari – många sätt att delta

Aktuellt
Samernas nationaldag är en naturlig tidpunkt att lära känna Europeiska unionens enda ursprungsfolk och dess kultur. På webbplatsen oktavuohta.com finns digert med material som kan användas i undervisningen. På nationaldagen kan man också följa med en livelektion som Saamelaisalueen koulutuskeskus sänder. Genom att beställa avgiftsfria metodkort eller ett skolbesök kan man också bekanta sig med samiskan.
Kuvituskuva, saamelaistossuja

Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande

Det finns många sätt att fördjupa sig i samiskan, till exempel genom film, musik eller olika teman som berör samerna, såsom de samiska språken, samedräkten, samiska näringar eller nationalsymboler. Mångsidigt material och färdiga uppgifter som kan användas i undervisningen hittas på webbplatsen oktavuohta.com som upprätthålls av Sametinget och finansieras av Utbildningsstyrelsen. ´Oktavuohta´ är nordsamiska och betyder förbindelse.

På nationaldagen erbjuds en livelektion om samer

Saamelaisalueen koulutuskeskus i Enare sänder den 6.2 kl. 12.00–12.45 en livelektion i samisk kultur. Sändningen är ett informationspaket om samerna och den samiska kulturen och den lämpar sig för alla, men speciellt för årskurserna 5–9. I livesändningen ingår också korta videon, filmer och levande musik. Sändningen kan ses på adressen sogku.fi/live/.

Samiska ungdomar besöker årskurserna 7–9 

Under våren kan man bekanta sig med den samiska kulturen genom att beställa ett skolbesök kring temat. Sametingets ungdomsråd och Nuorten akatemia har inom Dihtosis-projektet utbildat 12 samiska ungdomar som genomför avgiftsfria skolbesök från början av februari till slutet av maj. Skolbesöken kan beställas till huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg, Rovaniemi samt Sodankylä och närområdet. Efterfrågan har varit stor och besöken är nästan fullbokade.


Läroanstalter på andra orter och övriga årskurser än 7–9 kan beställa en avgiftsfri knippe med metodkort. Knippen innehåller kort info om samerna på finska och 18 uppgifter med aktiviteter för att fördjupa sig i temat. Skolbesöken och metodkorten kan beställas på www.nuortenakatemia.fi. Knippen kan också laddas ner och printas ut.

Samerna är EU-områdets enda ursprungsbefolkning

Samernas nationaldag firas den 6 februari. Festdagen är fortfarande rätt ung, den skrevs in i den finländska almanackan år 2004. Beslutet om nationaldagen fattades ändå redan 1992 och festdagens rötter sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden, till år 1917. I år firas också FN:s internationella dag för ursprungsbefolkningarnas språk.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen stöder och finansierar på olika sätt samisk kultur- och företagsverksamhet, småbarnspedagogik, ungdomsarbete och undervisning av de samiska språken och på de samiska språken.

I den nya lagen om småbarnspedagogik är rätten till småbarnspedagogik på samiska fortfarande tryggad.
Ministeriet har beviljat understöd för utökad utbildning av samiska lärare inom småbarnspedagogik. Den här verksamheten kompletteras av samiska språkbon, som är viktiga i stimulerandet av de samiska språken. Ministeriet finansierar också ett pilotprojekt 2018–2020 för språkundervisning på distans, vilket främjar undervisningens tillgänglighet också på utanför hembygdsområdet. Ministeriet har också beviljat Sametinget understöd för att utveckla samiskt material för barn. Projektets syfte är att producera digitala-  och spelmaterial för barn i skolåldern på de tre samiska språken.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonens och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonens videohälsningar publiceras på webbplatsen oktavuohta.com på samernas nationaldag den 6 februari.

Läs meddelandet på de samiska språken på UKM:s webbplats

Mer information

Utbildningsstyrelsen: Undervisningsrådet, enhetschef Leena Nissilä, leena.nissila [at] oph.fi, tfn 029 533 1035
Undervisnings- och kulturministeriet: Undervisningsrådet Anne Onnela, anne.onnela [at] minedu.fi, tfn 029 533 0010
Oktavuohta.com: Utbildningssekreterare Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari [at] samediggi.fi, tfn 010 839 3112
Livelektion om samerna:
Rektor Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen, eeva-liisa.rasmus-moilanen [at] sogsakk.fi, tfn 050 571 9562 
Dihtosis-projektet (skolbesöket och materkouluvierailut ja metodkorten):
Projektarbetare Minna Lehtola, minna.lehtola [at] samediggi.fi, tfn 010 839 3132