Nyheter

Yrkesläroanstalter och gymnasier får för första gången en egen kostrekommendation – kan nu kommenteras

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
En ny kostrekommendation utarbetas för arrangörer av måltidsservice till studerande på andra stadiet i gymnasier och yrkesläroanstalter. Rekommendationen hjälper hela studiekollektivet att åstadkomma sociala måltidsstunder och öka de studerandes delaktighet. En lyckad måltidsstund som stöder vitaliteten, inlärningen och arbetsförmågan bygger på en god måltidsrytm, måltider som främjar hälsan och välfärden och motsvarar näringsbehovet och också på att man äter tillsammans. Måltider som överensstämmer med linjerna som dragits upp i rekommendationen främjar också en hållbar utveckling och hejdar klimatförändringen.
Bricka och måltid

Publikationen ”Kostrekommendation till yrkesläroanstalter och gymnasier” kan nu kommenteras på webben. Publikationen är den första separata rekommendationen om kosten för studerande på andra stadiet. Rekommendationen kompletterar Statens näringsdelegations (VRN) serie kostrekommendationer i vilken det tidigare publicerats rekommendationer som gällt kosten för högskolestuderande, kosten inom småbarnspedagogiken och kosten inom den grundläggande utbildningen. Rekommendationen bygger på publikationen ”Mat ger hälsa – finska näringsrekommendationer” som gäller hela befolkningen. Kommentarer om rekommendationen tas emot fram till måndagen den 24 juni 2019 klockan 16.15.

Kostrekommendationen är avsedd som en gemensam handbok för läroanstalter och dem som erbjuder måltidsservice. I rekommendationen beskrivs goda praxis och idéer med vilka man kan ordna sociala måltidsstunder för de studerande och anställda. Rekommendationen kan utnyttjas som sådan vid konkurrensutsättning av måltidsservice och livsmedel. Vi hoppas att den också ska tjäna som ett gemensamt redskap i elevvårdsteamet och i samarbetsgrupper som hänför sig till måltider.

För studerande tjänar publikationen som en källa till information om hur måltidsservicen ordnas i läroanstalterna, hur måltiderna ska se ut och hur den studerande själv kan påverka dem. Rekommendationen kan också utnyttjas som stödmaterial till exempel i studier i hälsokunskap och vid utarbetande av en plan för välbefinnande för studerande men även i yrkesutbildningen inom social- och hälsosektorn jämte restaurang- och cateringbranschen.

Rekommendationen utarbetas som ett samarbete mellan Statens näringsdelegation (VRN), Undervisningsstyrelsen (OPH) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) i en expertarbetsgrupp utnämnd av VRN. I arbetsgruppen ingår utöver representanter för VRN, OPH och THL också ledningen för läroanstalterna; lärare; representanter för måltidsservicen, studentorganisationer och studenthälsovården och experter och forskare på området välbefinnande i arbetslivet. Rekommendationen publiceras i oktober 2019.

De som utarbetat manuskriptet ber om motiverade kommentarer och förslag till ändringar och korrigeringar i rekommendationerna. Kommentarerna tas emot med en Webropol-enkät och ges i form av öppna svar med motiveringar ett kapitel åt gången så att den kommenterade punkten i varje enskilt kapitel preciseras med en hänvisning till sid- och radnumret.

Utkastet till rekommendationen har inte översatts, men det kan kommenteras på svenska.

Mer information:

Marjaana Manninen
undervisningsråd, ordförande för rekommendationsarbetsgruppen, Utbildningsstyrelsen och Statens näringsdelegation
rnamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1142

Jouni Järvinen  
undervisningsråd, medlem av rekommendationsarbetsgruppen, Utbildningsstyrelsen
rnamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1693

Susanna Raulio
specialforskare, medlem av rekommendationsarbetsgruppen, Institutet för hälsa och välfärd
rnamn.efternamn [at] thl.fi, tfn 029 524 8574

Arja Lyytikäinen
generalsekreterare, Statens näringsdelegation c/o Livsmedelsverket  
rnamn.efternamn [at] ruokavirasto.fi, tfn 050 4099 860