Nyheter

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet gör tillsammans en utredning om ledarskapet inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn

Aktuellt Ledning och förvaltning
Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet genomför en utredning om ledarskap inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn. Som samarbetspartner deltar Helsingfors universitet. Resultatet publiceras i slutet av hösten 2020.
Opettaja kirjoittaa kalenteriin

Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga hur chefsidentiteten hos ledare inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn i Finland ser ut i en verksamhetsmiljö som kontinuerligt förändras. Målet är också att få synpunkter på vilka möjligheter man upplever att det finns att göra karriär som chef och ledare samt vilket stöd som behövs för ledarskapsuppdraget. Vidare vill man höra deltagarnas synpunkter på förändringsledarskap och som ett aktuellt tema även hur det är att vara ledare då arbetet utförs på distans.

Målgruppen för enkäten är ledarna inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn och alla chefer vid enheter inom småbarnspedagogik, i skolor, läroanstalter, högskolor och inom bildningsväsendet. Resultatet publiceras i slutet av hösten 2020.

Ytterligare information:

Verkställande direktör Teemu Hassinen, tfn 050 5627 004, Bildningsarbetsgivarna

Ekonom Harri Hietala, tfn 0500 789 906, Bildningsarbetsgivarna

Undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525, Utbildningsstyrelsen

Utvecklingschef Irmeli Myllymäki, tfn +358 9 771 2053, Kommunförbundet