Nyheter

Coronavirusets inverkan på ett Europa för medborgarna -projekt

Program Medborgaraktivitet Medborgarnas Europa Internationalisering
Kina

Coronavirusets inverkan på ett Europa för medborgarna -projekt

Covid-19-epidemin som bröt ut i Kina i början av året och sjukdomsfallen i otaliga andra länder kan påverka den internationella mobiliteten och andra projektaktiviteter inom EU-programmet ett Europa för medborgarna. Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EACEA som ansvarar för programmets administration har publicerat anvisningar för projektaktörer.

Organisationer som har pågående projekt uppmanas att följa de nationella myndigheternas rekommendationer och resemeddelanden vid bedömningen om projektets resor ska inhiberas eller flyttas på grund av virusepidemin.

Projektavtalen har en force majeure-klausul som kan tillämpas om planerade resor måste inhiberas på grund av resebegränsningar införda av myndigheterna. Alla force majeure-fall och om kostnader orsakade av inhiberingar är bidragsberättigade bedöms fall för fall.