Nyheter

Coronavirusets inverkan på Nordplus-programmen

Program Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Nordens språk Nordplus-program Digitalisering Internationalisering

Nordplus har publicerat riktlinjer som gäller alla Nordplus program (länken nederst på sidan)

De här anvisningarna är avsedda för projektkoordinatorer. Unga, studerande, lärare och personal får ytterligare anvisningar av den egna läroanstalten eller den sändande organisationen om de praktiska arrangemangen och om ersättningen av kostnader som berör avbrutna eller avbokade utbyten. 

Nordplus Högre utbildning
Projekt som fått stöd 2019 kan förlänga projektperioden till 1.5.2021 och projekt som fått stöd 2020 till 1.5.2022 genom att kontakta: nordplus [at] oph.fi

Nordplus Junior
Pågående projekt kan förlänga projektperioden genom att kontakta: nordplus [at] uhr.se

Nordplus Horisontal
Pågående projekt kan förlänga projektperioden genom att kontakta: nordplus [at] diku.no

Nordplus Nordens språk
Pågående projekt kan förlänga projektperioden genom att kontakta: nordplus [at] rannis.is

Nordplus Vuxen
Pågående projekt kan förlänga projektperioden genom att kontakta: nordplus [at] ufm.dk