Meddelanden

Drygt 5000 studerande fick studieplats inom utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet 

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I den första gemensamma ansökan på våren fanns över 20 000 sökande. Av dem fick 5043 eller 25 % en studieplats. 
Kaksi miestä selailee kirjoja kirjaston hyllyjen välissä

Till utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet godkändes som studerande dubbelt så många nya studerande som ifjol. Jämfört med ifjol fanns det dubbelt så många studieplatser och ett större antal sökande, medan andelen godkända hölls på samma nivå. 

Det var svårast att få en studieplats inom konst och kultur med 9 % godkända och till lant- och skogsbruk med 12 % godkända. Lättast var det att antas till det pedagogiska området, dit 29 % av de sökande godkändes. Av de sökande godkändes 40 % till universitetens magisterutbildningar eller till högre yrkeshögskoleexamina. 

Av dem som sökt godkändes 60 % till yrkeshögskolorna och 40 % till universiteten. Största delen av de sökande och godkända är finländska medborgare. Medborgarskap i Vietnam och Ryssland var näst vanligt bland de godkända. Ungefär hälften av de sökande och av de godkända är medborgare i ett land utanför EU/EES-området. 

De sökande fick denna vecka information om resultaten i den gemensamma ansökan. Studieplatserna ska tas emot före den 17 juli kl. 15. Man kan bli antagen från reservplats fram till den 31 juli. 

Högskolorna kan ordna tilläggsansökan till lediga studieplatser. Möjliga utbildningar och ansökningstiderna till dem publiceras i Studieinfo.fi allteftersom högskolorna beslutar om ordnandet av tilläggsansökan. Ansökan sker via Studieinfo. 

Från och med år 2020 har högskolornas gemensamma ansökan indelats i två separata gemensamma ansökningar.  I den första gemensamma ansökan ansöker man om studieplats inom utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. I den andra gemensamma ansökan ansöker man om studieplats inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar. 

Ytterligare information:

Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi, tfn 029 533 1615
Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi,  p.029 533 1386