Nyheter

Erkännande av examen som avlagts utomlands kan nu sökas via nätet

Tjänster Erkännande av examina
Det är nu möjligt att med en elektronisk blankett i Studieinfo ansöka om ett beslut om erkännande av en examen som avlagts utomlands. Den nya tjänsten togs i bruk 7.9.2020.
Selin oleva tyttö istuu tietokoneen ääressä

Med erkännande av examina avses ett beslut om den behörighet en examen som har avlagts i ett annat land ger då man söker en arbets- eller studieplats. Beslut om erkännande av examina fattas av myndigheter, läroanstalter, högskolor och arbetsgivare. 

Utbildningsstyrelsen har redan tidigare i år publicerat en elektronisk serviceguide med vilken den som har avlagt en examen utomlands kan utreda om hen behöver ett beslut om erkännande av examen, samt varifrån och hur hen ska ansöka om beslutet och vem som ger ytterligare information.

I de flesta fall är det tillräckligt att arbetsgivaren, läroanstalten eller högskolan bedömer vilken behörighet och hurdant kunnande en examen som har avlagts utomlands motsvarar. Ett beslut om erkännande av examen som utfärdas av en myndighet behövs då den som har avlagt examen utomlands vill arbeta inom ett yrke som kräver en specifik utbildning eller rätt att utöva yrket, eller med en uppgift som kräver en högskoleexamen på en särskild nivå.  

Utbildningsstyrelsen fattar beslut om behörigheter bland annat för yrken inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogiken samt för uppgifter som kräver en särskild högskoleexamen. Vi behandlar varje år dryga tusen ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer eller examina som avlagts utomlands. 

Utbildningsstyrelsens beslut om erkännande av en examen som avlagts utomlands kan sökas med en blankett i Studieinfo. Blanketten finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Det finns också en instruktionsvideo som stöd för den elektroniska ansökan.