Nyheter

Kom och träffa oss på Educa 2020!

Aktuellt Lärare och pedagogisk personal
Utbildningsstyrelsen deltar i undervisningssektorns stora evenemang Educa 2020 som går av stapeln i Mässcentret i Helsingfors den 24–25 januari 2020. Kom och ta del av våra sakkunnigas anföranden och presentationer på Educas programscener och träffa dem i vår monter 6n48!
Oppilaat välitunnilla

Utbildningsstyrelsen deltar också i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan. Årets tema i det svenskspråkiga kvarteret är Hållbart lärande. Besökarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med våra sakkunniga kring detta tema. Vid vår monter 6n48 kan du träffa våra sakkunniga under fredagen och lördagen. Kom gärna och diskutera de teman och ämnen som intresserar just dig!

Utbildningsstyrelsens program på svenska

På fredagen kl. 13–14 ordnar vi ett seminarium om hur bedömningen av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen preciseras för att stärka en likvärdig bedömning. Undervisningsråden Maj-Len Engelholm, Yvonne Nummela och Pamela Granskog vid Utbildningsstyrelsen redogör för de nationella riktlinjerna för bedömningen. I presentationerna beskrivs även arbetet med kunskapskraven för slutbedömningen. Platsen är mötesrum 209 på hotellet Holiday Inn Helsinkis andra våning.

På lördagen kl. 13–14 ordnar vi en paneldiskussion om läsande och språklig medvetenhet. Hur kan vi stärka språken och skapa intresse för läsning? I diskussionen om språk och läsning från småbarnspedagogik upp till andra stadiet deltar Amanda Audas-Kass, Henrika Andersson, Jenni Hanhinen-Skog, Mia Ahlskog, Jan-Erik Mansikka, Belinda Kardén, Yvonne Nummela, Charlotta Rehn. Pamela Granskog modererar diskussionen på scenen i Hörnan.

Utbildningsstyrelsens program på finska

I år koncentrerar vi oss vid vår finska monter 6h50 speciellt på elevernas och studerandes välmående. Kom gärna och diskutera med våra sakkunniga om aktuella teman kring välmående i lärandet. På plats är undervisningsrådet Petri Lehikoinen (gymnasiereformen), undervisningsrådet Kati Mikkola (jämställdhet och likabehandling), Pia Kola-Torvinen (ledarskap och läroanstalter) och Marjaana Manninen (kostrekommendationer på andra stadiet).

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen deltar i mässprogrammets diskussion om jämlikhet i grundskolan (lördag kl. 11.15) som behandlar målen i regeringsprogrammet. Våra inlägg under mässan berör bland annat hur man kan stärka jämlikheten i grundskolan, barns och ungas trygghet i den digitala världen, ledarskapet som nyckel till lärande, välbefinnande och toppkvalitet samt de nya grunderna för gymnasiets läroplan.

Vid vår monter får du också information om skolornas möjligheter att delta i internationalisering och om Erasmus+ och Nordplus-programmen. Du kan också bekanta dig med Utbildningsstyrelsens nyaste läromedel. Dessutom presenterar vi den nya jämställdhetshandboken som publicerades i höst och visar trailern för kortfilmsserien Yksittäistapaus av Tuffi Films. Filmserien kan användas som stödmaterial till jämställdhetshandboken.

Välkommen till Utbildningsstyrelsens montrar 6n48 (den svenska) och 6h50 (den finska) för att bekanta dig med vår verksamhet och ta del av intressanta teman. Följ oss också på Twitter under evenemangets gång! #lärandetsompassion
#hörnan2020
#educa2020

Educa-mässan är öppen fredagen 24.1.2020 kl. 10–18 och lördagen 25.1.2020 kl. 10–17.

Program på finska vid monter 6h50

Fredag 24.1

Kl. 1011
Toisen asteen ruokailusuositus
Marjaana Manninen 

Kl. 1112
Oodi lukiokoulutukselle: LOPS -lukion uudet opetussuunnitelman perusteetPetri Lehikoinen

Kl. 1213
Tule ja kysy varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)!
Kukka-Maaria Berg

Kl. 1314
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas & Yksittäistapaus-lyhytelokuvat (Tuffi Films) 
Kati Mikkola

Kl. 1415
Kierroksia! Kestävän arjen ja kiertotalouden oppimateriaali 3.-6. luokille
Anni-Elina Karvonen

Kl. 1617
Johtaminen ja oppilaitokset
Pia Kola-Torvinen

Lördag 25.1.

Kl. 1011
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusopas & Yksittäistapaus-lyhytelokuvat (Tuffi Films)
Kati Mikkola

Kl. 1112
Oodi lukiokoulutukselle: LOPS – lukion uudet opetussuunnitelman perusteet
Petri Lehikoinen

Kl. 1213
Johtaminen ja oppilaitokset
Pia Kola-Torvinen

Kl. 1314
Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke
Inka Ruokolainen ja Tiina Kärkkäinen

Kl. 14-15
Avoimet oppimateriaalit -portaalin esittely


Utbildningsstyrelsen i Educas mässprogram

Våra talturer i mässprogrammet

Fredag 11.0011.45 Tila: 203
Tiedolla johtaminen ja hyvinvointi varhaiskasvatuksessa
Kukka-Maaria Berg
Kati Costiander
Arja-Sisko Holappa

Fredag 11.3012.00 Tila: Taito
Johtaminen avaimena oppimiseen, hyvinvointiin ja huippulaatuun 
Pia Kola-Torvinen
Anneli Rautiainen
Ulla Teräs
Riikka Vacker


Fredag 12.0012.45 Tila: 203
Perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuuden vahvistaminen
Erja Vitikka
Marjo Rissanen

Fredag 13.0013.45 Tila: 203
Erasmus+ -ohjelma uudistuu
Mikko Nupponen

Fredag 16.1516.45 Tila: Tahto
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja turvallisuus digitaalisessa maailmassa
Anni Miettunen
Markku Tervahauta

Fredag 17.3017.50 Tila: Tulevaisuuden luokkahuone
Kulttuurista lukutaitoa katsomusaineista
Kati Mikkola
Kaija Pirinen


Lördag 10.3011.15 Tila: 103
Hyvinvoinnin tiedot käyttöön
Riia Palmqvist
Jouni Järvinen
Anna Sarpio

Lördag 11.1511.45 Tila: Taito
Peruskoulun tasa-arvoa vahvistamassa 
Olli-Pekka Heinonen (vapautuu 11.30 edeltävästä paneelista)
Leena Nissilä
Pia Kola-Torvinen

Lördag 12.0012.30 Tila: Taito
MONILUKUTAITO – avain oppimiseen ja työelämään
Pia Lumme
Belinda Karden
Minna Harmanen
Mikko Hartikainen

Lördag 13.3014.15 Tila: Tieto
Uusi LOPS – mikä muuttuu lukiossa?
Petri Lehikoinen
Paula Mattila

Lördag 14.3015.15 Tila: 201
Valmiuksia vastuulliseen elämäntapaan
Hanna Pohjonen
Anne Liimatainen