Nyheter

Möjlighet till ny bedömning av vitsorden i vårens IB-examen

Aktuellt Gymnasieutbildning Bedömning och betyg Coronaviruset
IB-studenterna får mer information om ämnet från sina egna IB-gymnasier.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

Examensproven för International Baccalaureate-examen (IB-examen) våren 2020 ställdes in på grund av coronaläget. Vitsorden i examen beräknades enligt en formel som utarbetats för ändamålet, där man även beaktade den studerandes övriga prestationer, såsom studier och uppsatser som ingår i examen.

Förfarandet har väckt frågor om rättvisheten i vitsorden. International Baccalaureate Organization (IBO), som administrerar IB-examen, skickade den 17 juli 2020 ett meddelande till de skolor som erbjuder IB-examen, där skolorna erbjöds möjlighet att utreda grunderna för avvikande vitsord och vid behov bedöma de studerandes prestationer på nytt. IBO lyfter dock fram att en ny bedömning inte nödvändigtvis leder till höjda vitsord.

IB-studenterna ska vid behov kontakta sina egna IB-gymnasier, som ger mer information.