Nyheter

Nya tidtabeller i vårens gemensamma ansökningar till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning Coronaviruset Antagning av studerande
Högskolorna har på grund av corona-pandemin ändrat sina antagningsgrunder för vårens antagningar. Urvalsproven görs i två steg, vilket gör att det behövs mera tid än planerat att ordna och bedöma proven. På grund av detta ändras också tidtabellerna för de gemensamma ansökningarna.
Kuvituskuva opiskelijakirjastosta

Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Samtliga resultat publiceras senast onsdagen den 15 juli 2020. Också tidsgränsen för mottagande av studieplats flyttas fram med en vecka. Godkännande från reservplats fortgår fram till den 3 augusti kl. 15.

Tidsgränsen för mottagande av studieplats i den första gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Sökande som ansökt om studieplats i både den första och den andra gemensamma ansökan kan då fatta beslut om mottagande efter att samtliga resultat är klara. Om du sökt i den första gemensamma ansökan ska du ta emot din studieplats senast fredagen den 17 juli 2020 kl. 15.

Från och med år 2020 finns det två gemensamma ansökningar till högskolorna. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Följande ändringar gäller för vårens andra gemensamma ansökan:

  1. Du får antagningsresultaten senast på onsdagen den 15 juli 2020 (tidigare 8.7.2020).
  2. Du bör ta emot din studieplats senast på onsdagen den 22 juli 2020 kl. 15 (tidigare 15.7.2020).
  3. Du kan inte efter måndagen den 3 augusti 2020 antas från reservplats (tidigare 31.7.2020).

För övrigt är tidtabellerna desamma som tidigare.