Nyheter

Oppiva Invest Oy:s första finansieringsomgång pågår

Aktuellt Yrkesutbildning
Företag kan söka finansiering i form av kapitallån av Oppiva Invest Oy för verksamhet som stödjer utvecklingen av lärmiljöer och läromedel inom yrkesutbildningen samt främjar utbildningsexporten. Ansökningstiden pågår fram till 10.2.2020.

Verksamheten som finansieras ska ha samhällelig effekt och stödja ordnandet och förnyandet av yrkesutbildningen. Mer information finns på Oppiva Invest Oy:s webbplats.

Oppiva Invest Oy är ett statligt specialuppdragsbolag som grundades våren 2019 och vars operativa verksamhet inleddes i början av hösten. Utbildningsstyrelsen svarar för bolagets ägarstyrning.