Nyheter

Utbildningsstyrelsen avbokar eller skjuter upp publikevenemang eller ordnar dem på distans ända fram till slutet av maj

Aktuellt Coronaviruset Säkerhet och trygghet
Utbildningsstyrelsen avbokar alla planerade publikevenemang med över 500 deltagare fram till slutet av maj för att förhindra att coronaviruset sprids. Även en del av evenemangen som planerats hållas i början av juni inhiberas eller ordnas senare.
Kädenjälkiä ikkunassa

Mindre evenemang eller utbildningstillfällen kommer i mån av möjlighet att ordnas på distans eller vid en senare tidpunkt. Om ett evenemang på grund av dess natur inte kan ordnas på distans, avbokas även dylika evenemang med färre än 500 deltagare.

Beslutet grundar sig på regeringens rekommendationer 12.3.2020.

Om ett evenemang avbokas helt och hållet kommer deltagaravgiften att ersättas för dem som redan anmält sig.

Vi informerar separat alla som anmält sig vilka åtgärder som vidtas för respektive evenemang.