Nyheter

Ansökningstiden för Erasmus+ -programmets KA1-projekt har förlängts på grund av tekniska problem med ansökningsblanketterna

Aktuellt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Tietokoneen näppäimistö

Det har uppstått tekniska problem med Erasmus+ -programmets elektroniska ansökningsblanketter då ansökningstiden gått ut. Därmed har Europeiska kommissionen beslutat förlänga ansökningstiden för KA1-projekt (lärandemobilitet). Ansökningstiden för KA1-projektens första ansökningsomgång inom Erasmus+ avslutas alltså först 18.5.2021 klockan 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).

Ansökningstiden för KA2-projekt (småskaliga partnerskapsprojekt och partnerskapsprojekt) upphör enligt den planerade tidtabellen, alltså 20.5.2021 klockan 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).