Nyheter

Följ med oss på Educa!

Aktuellt
Utbildningsstyrelsen deltar i programmet under Educa blir digital den 29–30 januari 2021. Förnyade UBS Läromedel presenterar sin verksamhet med en egen virtuell monter. Det svenskspråkiga programmet i Hörnan streamas direkt redan på onsdagen den 27 januari från och med klockan 15.
Intohimona oppiminen

På grund av coronapandemin ordnas årets Educa-mässa endast digitalt. Å andra sidan ger de exceptionella förhållandena möjlighet att följa med mässprogrammet var som helst i Finland.

Utbildningsstyrelsens program på Educa tar fasta på aktuella teman, såsom den utvidgade läroplikten, coronapandemins effekter på läroanstalternas internationella samarbete och läromedlens betydelse för jämlikt lärande.

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen deltar i två paneldiskussioner. På fredagen klockan 16.15-17.00 diskuteras det finländska utbildningssystemets framtidsutsikter med utgångspunkt i ett internationellt forskningsprojekt där man jämför utbildningssystemet i fem olika länder. På lördagen klockan 13.15-13.45 reflekterar man över undantagssituationen under coronaepidemin utgående från aktuell forskning.

Vid den virtuella montern som UBS Läromedel har på mässan får du bekanta dig med högklassiga läromedel som är avsedda för mindre målgrupper. De kompletterar de kommersiella förlagens utbud och främjar rätten till jämlikt lärande för alla.

Lördagen 30.1. leder undervisningsrådet Pamela Granskog och läromedelschefen Salla Peltola en tvåspråkig diskussion kring Utbildningsstyrelsens läromedelsutgivning.

Utbildningsstyrelsen deltar också i den svenska Hörnans program som streamas på webben den 27 januari klockan 15–18.  Då det är möjligt att i direktsändning via nätet följa med intressanta diskussioner kring teman som jämlikhet i utbildningen, digisprång och skrivande. Publiken kan delta i diskussionerna. Åhörarna får också njuta av ett musikframförande av den finlandssvenska artisten Nightbird (Anna-Stina Jungerstam).

I Hörnan varvas intervjuer med paneldiskussioner och videoinslag. Sonja Kailassaari leder diskussionerna. Undervisningsrådet Pamela Granskog modererar ett av samtalen. Programmet bandas in och kan ses i efterhand.

Hörnans program onsdagen den 27 januari:

Vad vi borde tala om när vi talar om jämlikhet i utbildningen?

Fritjof Sahlström, dekanus vid Åbo Akademi, berättar vad den senaste forskningen har för svar på frågan.

I paneldebatten diskuterar Mia Heikkilä, docent i pedagogik, Laila Andersson, rektor och VD för yrkesinistutet Prakticum, Inger Damlin, förbundsordförande för FSL och Sahlström vilka lösningar de vill se för en jämlik lärstig för alla. Diskussionen leds av Niklas Wahlström som är sektorsansvarig för utbildning på Svenska folkskolans vänner.

Från digiskutt till digisprång - hur redo är vi för nästa steg?

Linda Mannilas nya kartläggning ”Digital kompetens i Svenskfinland – nulägesanalys och goda modeller” presenteras för första gången. Sammanlagt 2000 elever, lärare, rektorer och bildningsdirektörer deltog i undersökningen. Mannila berättar om resultaten och om hur grundskolan kan jobba med digital kompetens på bästa sätt. Coronapandemin och distansundervisningen har varit krävande men givande för den digitala kompetensen i skolan.

Vågar, vill och kan lärarna ta följande steg? I panelen deltar Linda Mannila, Tove Eklund-Hartman, projektkoordinator för tutornätverket Tutor Syd 3.0, Linda Felixson, fackligt aktiv lärare och vice rektor i Korsholm samt Rikard Lindström, utbildningsdirektör i Borgå. Panelen modereras av Jens Berg.

Skriv för livet!

Fokus på skrivandet, en grundfärdighet för jämlika förutsättningar. Sonja Kailassaari utmanas med en skrivuppgift som tar henne utanför bekvämlighetszonen.

Undervisningsrådet Pamela Granskog, skrivpedagogen Annette Kronholm-Cederberg samt lärarna Jenny Ek och Petter Wallenius gör en djupdykning i skrivandet. Hur uppfattar lärare sin uppgift som skrivlärare i sitt ämne och vad innebär paradigmskiftet från papper och penna till tangentbord och skärm?

Utbildningsstyrelsens program på Educa-mässan

Fredagen den 29 januari

kl. 14.15-15.00: International co-operation in the post-COVID world

How has the pandemic changed the field of international co-operation? What is the future of mobility? What is the role of “internationalization at home”? Mika Saarinen, moderator; Atte Jääskeläinen Director General Ministry of Education and Culture, Sari Lantto Headteacher Ylitornio upper secondary school

kl. 16.15-17.00: Case Finland in a comparative international study of high performing learning systems
How is Finland adapting, redesigning and envisioning itse education system to be prepared for its future? NCEE is conducting a comparative international study of learning systems in five of the HPST jurisdictions. Panelists: Michael Stevenson, Senior Advisor of OECD (PISA); Anthony MacKay, CEO of NCEE; Jackie Kraemer, Director of Policy Analysis and Development of NCEE; Olli-Pekka Heinonen, Director General FINEDU.

Lördagen den 30 januari

kl. 10.50–11.20: Oppivelvollisuus laajenee
Mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa käytännössä? Keskustelijoina kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, OKM; johtaja Kurt Torsell, OPH, sekä Niina Lahtinen, OAJ.

kl. 13.15-13.45: Poikkeusolojen opit

kl. 14.45-15.10: Jämlikhet i lärandet – UBS Läromedel

Kom och följ med en paneldiskussion om läromedlens roll i förverkligandet av jämlika möjligheter till utbildning. Utbildningsstyrelsens läromedelsteam UBS Läromedel kompletterar de kommersiella förlagens läromedelsutbud genom att ge ut läromedel för små undervisningsgrupper. Kärnan i vår verksamhet är tanken om vars och ens rätt till jämlik utbildning. Utbildningsstyrelsens sakkunnig på modersmål Pamela Granskog och läromedelschef Salla Peltola leder en diskussion kring lättläst språk och mångkulturalitet. Diskussionen är tvåspråkig.

I diskussionen deltar: Päivi Heikkilä-Halttunen: Forskare in om barn- och ungdomslitteratur, litteraturkritiker, facklitterär författare och utbildare; Minna Intke Hernández: Disputerat om språkinlärning hos personer med invandrarbakgrund, lärare och läromedelsförfattare; Eeva-Liisa Ryhänen: Författare av facklitteratur och läromedel, lärare; Ulla Stina Åman: Sakkunnig på läsförståelse och lättläst svenska.