Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 7.1

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång den 7 januari kl. 8. Ansökningstiden löper ut onsdagen den 20 januari kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen studieinfo.fi.
Ryhmä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työskentelee korkean pöydän ääressä

Gemensam ansökan till högskolorna har från och med år 2020 delats upp i två skilda gemensamma ansökningar. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. Vårens andra gemensamma ansökan sträcker sig från den 17 mars till den 31 mars. I den andra ansökan ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten.

Det finns sammanlagt 140 yrkeshögskoleutbildningar och 128 universitetsutbildningar, det vill säga ca 5 500 nybörjarplatser i ansökan. Det är 800 mer än för ett år sedan.                                                                                                                                               

Ingen prioritering av ansökningsönskemål i den första gemensamma ansökan

Antagningsgrunder och anvisningar om hur man ska ansöka finns i Studieinfo.fi. I den första gemensamma ansökan behöver sökande inte prioritera sina ansökningsönskemål. Det innebär att en sökande kan godkännas till alla utbildningar som hens antagningsframgång räcker till. Fastän sökanden erbjuds flera än en högskoleplats i de gemensamma ansökningarna på våren till utbildningar som inleds på hösten, kan hen ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin.

Högskolorna kan meddela sökande om antagningsresultatet från och med början av februari. Samtliga resultat i vårens första gemensamma ansökan publiceras senast den fjärde juni.

Högskolornas ansökningsservice ger råd i frågor om ansökan.

Ytterligare information:

Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi,  tfn 029 533 1615