Nyheter

Minna Kelhä är ny generaldirektör för Utbildningsstyrelsen

Aktuellt Ledning och förvaltning
Statsrådet har utnämnt filosofie doktor Minna Kelhä till generaldirektör för Utbildningsstyrelsen. Tjänsten tillsätts för perioden 7.6.2021–6.6.2026.
Minna Kelhä

Minna Kelhä har varit statssekreterare för undervisningsministern sedan 2019. Tidigare har hon bl.a. varit generalsekreterare för Vänsterförbundets riksdagsgrupp 2016 – 2019 och riksdagssekreterare 2015 –2016, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd 2014 – 2015, kultur- och idrottsministerns specialmedarbetare 2011 –2014, riksdagsledamot 2009 – 2011. Hennes doktorsavhandling i pedagogik blev klar 2009.

Generaldirektören leder verksamheten vid ämbetsverket och svarar för verksamhetens resultat. Tjänsten söktes av 17 personer.

Mer information: kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 029533 0182, undervisnings- och kulturministeriet