Nyheter

Nytt pedagogiskt innehåll för att behandla den digitala tidsålderns fenomen

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet främjar jämlika möjligheter för alla barn och unga i hela landet att lära sig digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande. Som stöd för att utveckla de digitala färdigheterna inom undervisningen och småbarnspedagogiken publiceras nya stödmaterial samt andra exempel och tips.
Studenter som arbetar på en dator.

Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet har utarbetat kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringskunnande. De beskrivningar som har utarbetats för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen skildrar god pedagogisk verksamhet. Syftet med beskrivningarna är att stödja lärarnas arbete och öka jämlikheten bland barn och unga när det gäller digitala färdigheter.

Som stöd för lärarnas arbete publicerar utvecklingsprogrammet stödmaterial som kan användas avgiftsfritt och som främjar mångsidiga färdigheter. Materialet stöder implementeringen av läroplansgrunderna. 

Det finns ett stort utbud av digitala tjänster som kan användas inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Med hjälp av vårt stödmaterial ”En pedagogiskt högklassig digital miljö” kan lärarna och personalen som planerar anskaffningar bedöma tjänsternas pedagogiska kvalitet. Stödmaterialet kan också användas av företag som utvecklar tjänster för undervisningsbruk. Stödmaterialet tillverkas i skrivande stund och publiceras på svenska senast våren 2022, antagligen redan vid årsskiftet. Vi ha redan publicerat en artikel om hur digitala miljöer kan användas av lärare inom småbarnspedagogiken.

Det är möjligt att man i skolor funderar över vilka nya teknologier och vilka digitala tjänster som lämpar sig för pedagogiskt bruk. Som stöd för det här erbjuds olika praktiska exempel på hur förstärkt verklighet, virtuell verklighet och inlästa böcker (ljudböcker och talböcker) kan användas i undervisningen. Även dessa tillverkas i skrivande stund, och publiceras på svenska senast våren 2022, antagligen redan vid årsskiftet. En affisch om hur multimodal texter kan användas med barn är redan publicerad på svenska. Affischen kan skrivas ut på ett A3 papper.

Algoritmiskt tänkande (eller datalogiskt tänkande) kan övas redan inom småbarnspedagogiken, i och med att förmåga att tänka och lösa problem, att leka och att hitta på saker tillsammans samt att bekanta sig med teknologier i olika situationer i vardagen kan övas redan före barnet inleder sin grundläggande utbildning. Stödmaterial för att främja programmeringskunnande kommer att publiceras för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt för den grundläggande utbildningen. Medieläskunnighet och kritiskt tänkande kan övas upp genom praktiska uppgifter. Programet kommer senare att erbjuda svenskspråkiga stödmaterial  som fokuserar på bland annat multilitteracitet.

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är en del av undervisnings- och kulturministeriets mer omfattande utvecklingsprogram Utbildning för alla (2020–2022). Inom programmet Nylitteracitet ansvarar Nationella audiovisuella institutet för delområdena medieläskunnighet och programmeringskunnande medan Utbildningsstyrelsen har hand om delområdet digital kompetens.

 

Ytterligare information

  • Claudia Larkka, projektkoordinator - digital kompetens (sv), claudia.larkka [at] oph.fi
  • Päivi Leppänen, projektkoordinator - digital kompetens, paivi.leppanen [at] oph.fi
  • Leena Pylkkö, projektplanerare, leena.pylkko [at] kavi.fi
  • Sari Murtonen, projektspecialist - medieläskunnighet, sari.murtonen [at] kavi.fi
  • Sasu Leinonen, projektspecialist - programmeringskunnande, sasu.leinonen [at] kavi.fi