Meddelanden

Över 6000 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I den första gemensamma ansökan på våren fanns ca 22 500 sökande. Av dem fick 6033, dvs. 27 %, en studieplats.
Studenter på campus vid Helsingfors universitet

Till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet godkändes ca tusen nya studerande fler än ifjol. Jämfört med ifjol fanns det ca tusen fler nybörjarplatser och även ett större antal sökande. Andelen godkända ökade något (25 % år 2020).

Det var svårast att få en studieplats inom konst och kultur med 10 % godkända och till lant- och skogsbruk med 15 % godkända. Lättast var det att antas till det tekniska området, dit 30 % av de sökande godkändes.

Av dem som fick en studieplats godkändes 60 % till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen och till universitetsutbildningar som leder till kandidatexamen eller kandidat- och magisterexamen. 40 % godkändes till universitetens magisterutbildningar och till högre yrkeshögskoleexamina.

Av dem som sökte godkändes 60 % till yrkeshögskolorna och 40 % till universiteten. 39 % av de godkända är finländska medborgare. Medborgarskap i Bangladesh och Vietnam var näst vanligast bland de godkända. 49 % av de godkända är medborgare i ett land utanför EU/EES-området.

De sökande fick förra veckan information om resultaten i den gemensamma ansökan. Studieplatsen ska tas emot senast den 16 juli före kl. 15. Man kan bli antagen från reservplats fram till den 2 augusti.
Högskolorna kan ordna tilläggsansökan till lediga studieplatser. Möjliga utbildningar och ansökningstiderna till dem publiceras i Studieinfo och på högskolornas egna webbplatser allteftersom högskolorna beslutar om ordnandet av tilläggsansökan. Ansökan sker via Studieinfo.

Från och med år 2020 har högskolornas gemensamma ansökan indelats i två separata gemensamma ansökningar. I den första gemensamma ansökan ansöker man om studieplats inom utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningar inom teaterarbete vid Tammerfors universitet som börjar på hösten. I den andra gemensamma ansökan på våren ansöker man om studieplats inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som börjar på hösten.

Ytterligare information:

Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen [at] oph.fi, tfn 029 533 1615
Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi, tfn 029 533 1386