Nyheter

”Språkfostran räddar världen!” – Finlandsskolornas lärare samlas på utbildningsdagar 

Aktuellt Grundläggande utbildning Internationalisering Lärare och pedagogisk personal
Sammanlagt 67 lärare i Finlandsskolor från 14 olika länder samlas på utbildningsdagar som i år ordnas på distans. Utöver Finlandsskolorna i Europa deltar representanter för skolorna i Kanada, USA, Australien, Japan, Kina och Förenade Arabemiraten. Utbildningsdagarna ordnas nu för 21:a gången. 
Händer

I år är det övergripande temat för utbildningsdagarna ”Språkfostran räddar världen!”. Temat är högaktuellt, eftersom den språkliga mångfalden och ett parallellt och överlappande bruk av olika språk är vanligt för allt fler. 

Utbildningsdagarna bidrar till att utveckla idén bakom språkfostran och svarar på frågan om hur det finska språket har utvecklats, vad språkfostran egentligen betyder och hur Finlandsskolorna – dessa finska språkets och kulturens vaggar ute i världen – kan utnyttja språkfostran ännu mer i sin verksamhet. 

Idag är den språkliga och kulturella identiteten en allt viktigare källa till att orka och klara sig i livet. Finlandsskolorna uppmuntrar och motiverar föräldrar till utlandsfinländska barn att använda och uppskatta sitt eget språk. Skolorna är ett viktigt stöd för språkutvecklingen och flerspråkighetsfostran av barn i utlandet. De fungerar också som mötesplatser för finländare utomlands där föräldrar, vid sidan av att deras barn får språkundervisning, har möjlighet att träffa andra finländare, diskutera, låna böcker och fira traditionella finska högtider tillsammans med sina barn på sitt eget språk.

Finlandsskolor finns i alla världsdelar 

Finlandsskolor är språkskolor som ger barn med finländsk bakgrund tilläggsutbildning i det finska språket och introducerar dem till finländsk kultur. Det finns cirka 140 skolor ute i världen med mer än 4 000 utlandsfinska barn och ungdomar. Den äldsta skolan som fortfarande är verksam är skolan i Toronto som grundades 1960. Den första skolan i Europa var den finska lördagskolan som grundades i London 1972. Idag finns det Finlandsskolor överallt i världen: från Reykjavik till Melbourne och från Dublin till Dubai och via Tokyo till Los Angeles och Santiago de Chile.

Finland-Samfundet rf tilldelade Finlandsskolorna utmärkelsen Årets utlandsfinländare 2017 för årtionden av framgångsrikt arbete för att upprätthålla det finska språket och den finska kulturen ute i världen.

Suomi-koulujen tuki ry, Utbildningsstyrelsen och Finland-Samfundet rf svarar för utbildningsdagarna. 

Mera information: Senni Jyrkiäinen senni.jyrkiainen [at] suomi-seura.fi tel. +358 (0)44 710 9606.