Nyheter

Studentutbytet blev startskottet för ett längre samarbete

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen
Irène Charbonneaus Erasmus+-studentutbyte i Finland gick så pass bra att hon efter utbytet blev Erasmus+-praktikant, med uppgift att planera, samla in och analysera studeranderespons om en webbkurs som ordnades vid universitetet. Professor Elina Lehtomäki var ansvarig lärare för kursen. Det välfungerande samarbetet mellan Charbonneau och Lehtomäki fortsätter fortfarande efter att kursen avslutats.
En människa studerar med en bärbar dator

Irène Charbonneaus intresse för Finland väcktes för första gången under en konferensresa till Uleåborg. I samband med konferensen träffade Charbonneau också Elina Lehtomäki, professor i global fostran vid Uleåborgs universitet. 

Charbonneau var då magisterstuderande vid Stockholms universitet. Charbonneaus intresse för undervisning, utbildning och utveckling av dem hade fört henne till Stockholm från Frankrike, där hon avlade sin lägre högskoleexamen. Kursutbudet vid Stockholms universitet verkade lämpligt för att studera dessa teman. 

Ett intressant kursutbud inom samma ämnen fick Charbonneau att åka som Erasmus+-utbytesstudent till Uleåborgs universitet under höstterminen 2019.

– Jag ville att utbytet skulle fokusera på studier. Jag hade redan från Sverige erfarenhet av att vistas utomlands, så första prioritet var inte att få reseupplevelser, funderar Charbonneau.
– Jag var lite äldre än de andra utbytesstuderandena, så under utbytet bekantade jag mig med lokalbefolkningen och genom den med Finland, tillägger Charbonneau.

I sin helhet var utbytet en givande erfarenhet för Charbonneau. Även om studierna tog mycket tid upplevde hon att kurserna var intressanta och att undervisningen vid Uleåborgs universitet höll hög kvalitet. Hon upplever också att lärarna uppmuntrade de studerande att förkovra sig i många olika färdigheter.

– Jag tyckte om att de studerande i Finland uppmuntras att ta egna initiativ. Så är det inte överallt.

Praktikant på en internationell webbkurs

Under utbytet blev Finland en plats där Charbonneau ville tillbringa mer tid och tack vare sin egen initiativrikedom blev hon också kvar i landet en något längre tid. 

– Irène var på utbyte vid vår fakultet och hörde att vi planerade en internationell webbkurs. Därför frågade hon om möjligheten att genomföra ett forskningsprojekt i anslutning till kursen, berättar Lehtomäki.

Den pågående kursen var en del av UniPID-nätverkets studiehelhet Sustainability in Development. Kursen var tänkt att förutom för finländska universitetsstuderande också vara öppen för utländska examens- och utbytesstuderande. 

Lehtomäki hade också tidigare tagit emot studerande till projekt och kurser som praktikanter. Erfarenheterna var positiva och man kom därför överens om att Charbonneau blir Erasmus+-praktikant vid Uleåborgs universitet och sätter sig in i studerandenas respons och lärdagböcker. Hon observerade också studerande i undervisningssituationer och gruppdiskussioner i Zoom under kursen samt intervjuade dem bland annat om deras erfarenheter av undervisningsteknologi och nätstudier. Efter kursen utarbetade Charbonneau en rapport om kursen för Lehtomäki och det övriga undervisningsteamet samt skrev sitt lärdomsprov utifrån materialet. 

I oktober 2020 belönades lärdomsprovet vid European Distance and E-learning Network-nätverkets konferens.

Det är viktigt att forska om nätstudier

Enligt Charbonneau är det viktigt att forska i nätbaserad undervisning, eftersom mängden nätstudier ökar. Ibland kan högskolorna enligt Charbonneau koncentrera sig för mycket på undervisningens innehåll och inte ta tillräcklig hänsyn till den sociala aspekten eller de som är i en svagare ställning. 

– Det händer att man antar att alla har samma färdigheter, redskap och förbindelser för att delta i internetundervisning. För att nätstudierna inte ska öka ojämlikheten är det mycket viktigt att samla in respons och höra de studerande, berättar Lehtomäki.

Charbonneau och Lehtomäki ser dock också att nätstudierna medför många möjligheter att främja jämlikt deltagande.

– Ofta tänker man att en internationell grupp av högskolestuderande automatiskt har ett mångfald. Så är det faktiskt inte, säger Charbonneau.
– Till exempel familjeförhållanden, funktionsnedsättning eller sällskapsdjur kan vara skäl att hoppa över studentutbytet, preciserar Lehtomäki.

Enligt Lehtomäki kan nätstudier inte helt ersätta utlandsperioder, men det kan göra de internationella möjligheterna något mer jämlika genom att erbjuda internationalism för dem som annars inte skulle ha möjlighet till det. Hon anser att internationella möjligheter är viktiga eftersom man genom internationellt samarbete till exempel kan lära sig kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande är att ifrågasätta de egna tankesätten och förstå andras verkligheter.

– Genom nätstudier sker detta också miljövänligt, då man inte behöver flyga långa vägar, påpekar Lehtomäki.

Det virtuella samarbetet fortsätter

Även om Uleåborgs universitets webbkurs redan har avslutats och Charbonneaus lärdomsprov är klart, fortsätter samarbetet mellan Charbonneau och kurslärarna. En artikel om teknikens möjligheter och utmaningar att engagera alla och främja jämlikt deltagande är under arbete. 

Erasmus+-studentutbytet gav alltså upphov till ett långvarigare samarbete, som har inte krävt att man befinner sig på samma plats, utan arbetet har skett via nätet. 

Lehtomäki hoppas att det internationella virtuella samarbetet skulle utvecklas i större utsträckning, eftersom det är ett sätt att erbjuda studerandena goda inlärningserfarenheter och vägkost för karriärutvecklingen.

– Man kunde ordna fler webbkurser och universiteten kunde erbjuda fler praktikplatser, även på distans. Med finansiering från Erasmus+ skulle man också kunna utveckla olika projekt som genomförs via nätet och som studerande från flera olika länder genomför tillsammans, säger Lehtomäki. 

När man utvecklar den virtuella internationalismen och nätstudierna är det dock enligt Lehtomäki viktigt att samla in respons och analysera verksamheten. Därför behövs forskning om virtualitet och internationalism, och om likadant samarbete som samarbetet mellan Lehtomäki och Charbonneau och liknande forskning om nätstudier som i Charbonneaus lärdomsprov. 

Charbonneaus och Lehtomäkis tips för personer som funderar på Erasmus+-verksamhet

Charbonneau:

 • Fundera på målet. Fundera på om huvudmålet med ditt utbyte är till exempel att delta i intressanta kurser eller interkulturellt lärande. Välj utbytesobjekt och planera programmet under utbytet enligt dina mål. Detta bidrar till att utbytet lyckas. 
 • Var initiativrik. Det lönar sig också att fråga efter alternativ som inte erbjuds direkt.
 • Orka söka. Ibland kan det kännas tungt eller utmanande att göra ansökningar, men det lönar sig!

Lehtomäki: 

 • Erbjud en praktikplats. Praktikplatser är viktiga möjligheter för studerande. Med hjälp av dem kan de få nya perspektiv. 
 • Åk utomlands virtuellt. Det lönar sig också för lärarna att utnyttja möjligheterna och "besöka" andra läroanstalter. Utöver enskilda besök är det viktigt att skapa en kontinuerlig dialog mellan olika aktörer.
 • Projekttyp: Erasmus+ för högre utbildning, studerandemobilitet och praktik för studenter
 • Sändande universitet: Stockholms universitet
 • Mottagande universitet: Uleåborgs universitet
 • Projekttid: Studentutbyte höstterminen 2019, högskolepraktik våren 2020
 • Partnerländer: Sverige och Finland
 • Finansiering: Beloppet på utbytes- och praktikantstöd för studerande varierar beroende på mållandet och andra omständigheter

Skribent: Alma Smolander