Nyheter

Tekniskt problem i webbplatsens responssystem – felet åtgärdas för närvarande

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ Internationalisering Lärare och pedagogisk personal
På grund av ett tekniskt problem i responssystemet på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga webbsidor förekommer det en fördröjning i svaren på responsen.
Kuvituskuvassa tietokoneen näppäimistö

Det har uppdagats ett tekniskt fel i responssystemet på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga webbsidor oph.fi/sv. Felet har medfört att all respons inte har kommit fram, och därför har det inte heller varit möjligt att svara på responsen. Vi går igenom alla kommentarer retroaktivt och svarar på responsen. Svaren dröjer på grund av det tekniska problemet. I brådskande ärenden kan du skicka din fråga till adressen opetushallitus [at] oph.fi. Ange ”Problem med de svenskspråkiga sidornas responssystem” i meddelandets rubrikfält.

Felet ska vara åtgärdat under vecka 36 (6–10.9). Vi beklagar det inträffade.