Nyheter

Utbildningsstyrelsen främjar utbytet av uppgifter om studieprestationer i Norden och Baltikum

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering
En lösning har utvecklats för att förmedla studieprestationer digitalt och underlätta de studerandes rörlighet mellan olika högskolor. I bästa fall kommer uppgifterna om studieprestationer i framtiden att på den studerandes villkor kunna förmedlas till en annan högskola, och det är möjligt att komma åt uppgifterna även efter att de överförts till en annan organisation.
Ihminen kävelee jalkakäytävällä auringon paisteessa, Ruotsin ja Norjan rajan yli.

Uppgifter om studieprestationer kan med hjälp av tjänsten EMREX överföras i digitalt format mellan högskolor och andra som använder uppgifterna, både på nationell nivå och mellan olika länder. Till exempel i Norge används EMREX i högre grad än endast för att överföra uppgifter mellan högskolor eller andra läroanstalter. En studerande kan förmedla sina uppgifter till en potentiell arbetsgivare i samband med ansökan om jobb. Det planeras också att det ska bli möjligt att överföra till exempel uppgifter om yrkestillstånd till byggarbetsplatser eller att förmedla uppgifter om taxitrafiktillstånd.

Till EMREX-tjänsten överförs för närvarande uppgifter från de sju länder som hör till nätverket: Nederländerna, Kroatien, Norge, Polen, Sverige, Tyskland och Finland. Därtill finns det betydligt fler som använder uppgifterna som sparas i tjänsten.

– För att studieprestationer ska kunna registreras genom tillgodoräknande av studier mellan olika högskolor krävs att uppgifterna överförs till systemet, vilket för närvarande sker manuellt. Lösningen med elektronisk överföring av studieprestationer till EMREX innebär att uppgifterna inte längre behövs i pappersform, samtidigt som tillgodoräknandet av studieprestationerna går snabbare, berättar utvecklingschef Jukka Kohtanen från CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

I bästa fall kommer uppgifterna om studieprestationer i framtiden att i samband med studerandemobilitet och på den studerandes villkor kunna förmedlas till en annan högskola, och det är möjligt att komma åt uppgifterna även efter att de överförts till en annan organisation. EMREX-tjänsten ger redan i nuläget en bra utgångspunkt för att nå detta mål.

– Eftersom de studerande själva inleder processen med att överföra sina uppgifter om studieprestationer från en högskola till en annan, kräver uppgiftsöverföringen inga separata avtal mellan högskolorna eller andra aktörer, och den studerande bestämmer själv om vilka uppgifter hen överför, preciserar Kohtanen.

Utbildningsstyrelsen främjar utbytet av uppgifter om studieprestationer i Norden och Baltikum som en del av ett projekt som finansieras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Nordiska ministerrådet. Målet för projektet är att finna lösningar och modeller för att underlätta vardagen genom gränsöverskridande digitalisering och datautbyte.

– Utbildningsstyrelsen har ansvar för helheten Studier i ett annat nordiskt land och i Baltikum, som har som utgångspunkt att utvidga EMREX-tjänsten till att även innehålla beskrivningar av studieprestationer och examina samt i högre grad även uppgifter om prestationer på andra stadiet. Eftersom beskrivningarna kan tolkas på olika sätt både till sin natur och omfattning, är en av uppgifterna för arbetsgruppen som bildas inom projektet att bilda sig en gemensam uppfattning om beskrivningarna. Målet för helheten är också att få med fler deltagarländer i EMREX-nätverket, berättar projektchef Riikka Rissanen från Utbildningsstyrelsen.

 

Ytterligare information:

EMREX: CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy, utvecklingschef Jukka Kohtanen, fornamn.efternamn[at]csc.fi

Projekthelheten Studier i ett annat nordiskt land och i Baltikum: Utbildningsstyrelsen, projektchef Riikka Rissanen, fornamn.efternamn[at]oph.fi och sakkunnig Petteri Pulli, fornamn.efternamn[at]oph.fi