Nyheter

Utbildningsstyrelsen önskar en fridfull jul!

Aktuellt
Vi vill på Utbildningsstyrelsen tacka alla yrkesverksamma samt barn, unga och vuxna inom småbarnspedagogiken och utbildningen för det oersättliga och viktiga arbete som man har gjort under hösten.
Opetushallitus toivottaa rauhaisaa joulun aikaa.

Situationen med coronaepidemin har fortsättningsvis varit utmanande och den stundande julledigheten är välförtjänad. Semestrar och lov är viktiga för återhämtningen, men kan inte vara den enda lösningen om belastningen på arbetet eller lärandet är stor. För att stödja välbefinnandet i vardagen förbereder vi åtgärder både för de yrkesverksamma och för eleverna och de studerande inför våren. Vi följer också aktivt med coronaläget och informerar på våra webbsidor oph.fi/sv/corona om eventuella ändringar i förfaringssätten som gäller epidemin.

Före vårterminen och det nya arbetsåret är det ändå tid för vila. Vi önskar alla en fridfull och avkopplande jul!