Nyheter

Cirkuspedagogik – framtiden för en innovativ och inkluderande utbildning i Europa

Erfarenheter Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen Undervisning och handledning De humanistiska och konstnärliga områdena
En europeisk grundläggande läroplan för ungdoms- och social cirkuspedagogik för högre utbildning har utvecklats i ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+. Tammerfors universitet var samordnare för det internationella projektet.
Cirkusartister vinkar med händerna, publiken klappar.
Sori Circus, partner i Circus++, uppträder vid projektets slutkonferens.

Denna innovativa forskningsbaserade praxis inom ungdoms- och cirkuspedagogik bygger på Erasmus+ -projektet Youth and Social Circus Arts – an Innovative and Inclusive education for Europe (Circus++). Projektet hade partner från fem länder: Finland, Sverige, Irland, Frankrike och Tjeckien.

Varje nationellt lag samarbetar med en ungdoms- och cirkusskola, men endast Finland, Sverige och Irland har också en nationell universitetspartner. Alla grupper konstruerar, testar och utvärderar sin läroplan, modellen för erkännande av tidigare kompetens och ger respons till varandra och till den europeiska utvecklingsgruppen för kursplaner.

Slutkonferensen för Cirkus++ -projektet hölls den 15 juni 2022 vid Tammerfors universitet. De inledande orden för detta evenemang på hög nivå gavs av professor Päivi Pahta, dekanus för fakulteten för utbildning och kultur, liksom Petri Honkonen, minister för vetenskap och kultur, och Johanna Loukaskorpi, vice borgmästare i Tammerfors.

Vid detta internationella möte sammanfattades aktuella resultat när det gäller genomförandet av den europeiska grundläggande läroplanen för ungdoms- och cirkuspedagogik för högre utbildningsanstalter i Europa. Dessutom presenterade projektpartnerna en modell för erkännande och validering av tidigare studier och en modell för studentrörlighet.

Studenter som väljs ut för kandidatexamensprogrammet kan få tillträde till denna nivå av Ungdoms- och Social Cirkuspedagogik (60 ETCS) som har tre olika stigar studenter kan välja mellan. Stig 1: cirkusteknik, stig 2: didaktik och kreativitet, och stig 3: ungdoms- och social cirkus, varje stig med specifika kurser. Dessutom erbjuder denna grundläggande läroplan kurser utöver stigarna, såsom kommunikationsfärdigheter för cirkuslärare, projektledning för lärare i ungdoms- och social cirkus eller forskning i ungdoms- eller social cirkus.

Docent Tiina Kujala sammanfattar de viktigaste resultaten av detta projekt: "Resultatet är den europeiska läroplanen som vi inte hade före detta projekt. Jag är mycket stolt över hur tydlig, lättläst och lättillgänglig denna läroplan är. Själva läroplanen säger inte mycket om processen bakom den, men det tog tre år med mycket förhandlingar och diskussioner innan den slutliga läroplanen kunde slutföras.”

Hon påpekar också fördelarna med internationellt samarbete: "Jag tror att vi har lärt oss så mycket av varandra. Särskilt från olika kulturer och sätt att utbilda, undervisa, tänka och vara i världen. Och det är viktigt. När vi träffades hade vi mycket ärliga diskussioner och kände oss mycket jämlika. Vi insåg att den grundläggande läroplanen inte kan vara för akademisk och att vi måste respektera cirkustraditioner.”

För att uppmuntra andra som funderar på att ansöka till projekt av denna sort nämner Tiina Kujala fördelen med att "få ekonomiskt stöd för sina idéer och få bredare perspektiv i världen genom att lära känna olika kulturer".

Författare: Tereza Pruknerova