Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor erbjuds över 9 500 studieplatser

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds onsdagen den 31 augusti 2022 klockan 8.00. Ansökningstiden tar slut onsdagen den 14 september 2022 klockan 15.00. I höstens gemensamma ansökan söker man till utbildning som börjar i januari 2023. Ansökan kan fyllas in på adressen studieinfo.fi.
Ihmisiä istumassa ja juttelemassa

I gemensamma ansökan erbjuds denna höst 9 512 studieplatser vid 315 ansökningsmål. Flest nybörjarplatser finns det inom hälsovård och välfärd. Flertalet av nybörjarplatserna inom den gemensamma ansökan, cirka 7 600, riktas till personer som har avlagt gymnasiet, en yrkesinriktad examen eller en motsvarande utländsk examen.  Av dessa nybörjarplatser är hälften reserverade för dem som ansöker om sin första högskoleplats.

I ansökan kan man främst söka till finskspråkig utbildning. Största delen av utbudet är yrkeshögskolornas utbildningar: i ansökan deltar 21 yrkeshögskolor och 5 universitet. Av ansökningsmålen är 292 till en yrkeshögskola och 23 till universitet. Det finns både YH- och högre YH-utbildningar att söka till. Merparten av universitetsutbildningarna är antingen magisterutbildningar eller avsedda för dem som genomfört öppna högskolestudier.

I höstens gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål, vilka sätts i prioritetsordning i ansökningsblanketten. Den sökande blir erbjuden den studieplats som hen prioriterat högst i ansökningsblanketten och till vilken hens antagningspoäng räcker till.

Antagningsresultaten publiceras 25.11.2022.

Mer information:

  • Specialsakkunnig Topias Kähärä, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn. 029 533 1758
  • Specialsakkunnig Mikko Eronen, fornamn.efternamn [at] oph.fi, tfn 029 533 1485