Meddelanden

Antagningarna i den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning är klara

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Antagning av studerande
I den gemensamma ansökan till utbildningar efter grundläggande utbildning fanns 76 500 sökande. Av dessa fick 69 200 studieplats. Studieplats kunde erbjudas 91 % av de sökande.
Kuvituskuva, poika ja tyttö juttelevat

I den gemensamma ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesinriktade grundexamina med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA), folkhögskolornas linjer för läropliktiga samt utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). 

Studieplats för 97 % av dem som gick ut grundläggande utbildning 

I gemensam ansökan fanns 61 580 sökande från grundläggande utbildning, varav 59 800 fick studieplats. Av dem godkändes 23 300 (39 %) till yrkesutbildning och 31 000 (52 %) till gymnasium. Fördelningen av godkända till yrkesutbildning och gymnasieutbildning var ungefär densamma som ifjol.

Till yrkesutbildning sökte i första hand 35 480 sökande. Antalet godkända sökande till yrkesutbildning var i detta skede 28 900 sökande. Till gymnasieutbildning sökte i första hand 35 200 unga, varav 32 140 fick studieplats. Antalet godkända sökande till svenskspråkig utbildning var 3 700 sökande. 

Till utbildningar med krävande särskilt stöd sökte 2 500 sökande. Av dessa fick 2 030 sökande studieplats, varav 1 330 sökte direkt från grundläggande utbildningen. Till Hux-utbildningen godkändes 2 730 sökande. Till folkhögskolornas utbildning för läropliktiga fanns 1 140 sökande, varav 610 godkändes som studerande. 

Sökande får huvudsakligen information om studieplatserna via sin e-post 

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten för vårens gemensamma ansökan från och med den 15 juni. En sökande som angett sin e-post i ansökan får via Utbildningsstyrelsens Studieinfo-tjänst i e-posten meddelande om sitt antagningsresultat och en länk med vilken hen kan ta emot sin studieplats. Den som inte har angett en e-postadress i sin ansökan, får information om antagningen per vanligt brev. Sökande som inte ännu fått en studieplats får utöver e-postmeddelandet ett brev med information om antagningsresultatet och andra möjligheter att hitta en lämplig studieplats. 

De som godkänts som studerande bör ta emot sin studieplats senast 29.6. 

Möjligt att under sommaren söka studieplats via kontinuerlig ansökan 

Sökande som inte fick en studieplats i gemensam ansökan kan ännu antas från reservplats under sommaren. Reservplatserna fylls fram till 18 augusti. Dessutom är det möjligt att via läroanstalternas kontinuerliga ansökan söka till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Mer information om utbildningsutbudet samt ansökningsanvisningar finns på läroanstalternas webbplatser och i Studieinfo.fi. 

Om en läropliktig elev som i vår gick ut grundläggande utbildning inte fick en studieplats i gemensam ansökan, kan studiehandledaren under sommaren ge stöd och handledning vid valet av en lämplig utbildning. Ansvaret för handledningen och övervakningen av läropliktiga som efter sommaren är utan studieplats övergår från och med den 25 augusti till den ungas boendekommun.  

Ytterligare information

Sakkunnig Sofia Åkerblom, tfn 029 533 1146, sofia.akerblom [at] oph.fi