Nyheter

Evenemanget Sov en natt utomhus erbjuder naturupplevelser och gemenskap

Erfarenheter Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering Hållbar utveckling
Evenemanget Sov en natt utomhus är bekant för de flesta finländare. Nu utvecklas evenemanget till ett nordiskt koncept med hjälp av Erasmus+ Sport-projektet. Nordic Night in Nature för hållbar utveckling nära den vanliga människan.
Isä ja lapsi lukevat kirjaa laavulla.

Under det sista veckoslutet i augusti sov många utomhus, en del för första gången. En övernattade i tält i närskogen, en annan på bakgården, en tredje deltog i evenemanget Skogshotellet tillsammans med hundratals andra.  Sammanlagt inspirerades över 135 000 finländare i år av evenemanget Sov en natt utomhus att skaffa sig nya upplevelser och stärka sitt förhållande till naturen.  

I Finland har evenemanget blivit en av sensommarens höjdpunkter, och över hälften av finländarna känner igen evenemangets namn.

Få vet dock att man med samma tema också samlas i de övriga nordiska länderna för att tillbringa en kväll och en natt i naturen.

Evenemanget Natt i naturen har sina rötter i Norge, därifrån Suomen Latu lånade idén och bearbetade den till hela folkets evenemang. Ifjol testades evenemanget för första gången med gemensamma krafter även i Norge, Sverige och Danmark.  Den förverkligades i större utsträckning i vissa länder, mer anspråkslöst i andra, men alla deltagande nordiska friluftsorganisationer hade en vilja att fortsätta och utveckla verksamheten. 

Till hjälp kom Erasmus Sport+-finansiering, med hjälp av vilken organisationerna har stärkt sitt samarbete och lärt sig av varandras erfarenheter.

Dela god praxis

I Finland och Norge var evenemanget redan etablerat när projektet inleddes, medan man i Danmark och Sverige höll på att ta de första stegen. Nybörjarna fick lära sig av de mer erfarna.

– Varje land gör ett eget evenemang, men vi har tillsammans sammanställt ett paket som stöder arrangemangen. Vi ser till att kommunikationen är i skick och delar goda erfarenheter med varandra, berättar Eki Karlsson, verksamhetsledare för Suomen Latu.

Varje lands organisation har ett eget specialområde i utvecklingsarbetet. I Norge stärker man den gemensamma kommunikationen, i Finland pilottestas utbildningsverksamheten, i Sverige koncentrerar man sig på att utveckla evenemangets koncept och sammanställa god praxis.

– Vi har redan lärt oss mycket.  Till exempel i Norge har man lyckats få med invandrare genom att bjuda in dem att laga mat vid lägerelden. Matlagning kring lägerelden förenar människor väldigt starkt.

I Finland har man utvecklat konceptet Skogshotell, där man bjuder in kändisar att delta i diskussionen om friluftsliv och naturen samtidigt som deltagarna erbjuds ett enkelt sätt att pröva på att övernatta i naturen.

– Barnfamiljer är en viktig målgrupp för oss. Om familjer inte vågar gå ut i naturen för att övernatta på egen hand gör vi det enkelt för dem genom att på förhand planera inkvartering, tvättställen och trevligt program.

Under evenemangen lyfter vi fram ansvarsfullt friluftsliv och allemansrätten, men man kan också pröva på nya motionsgrenar som passar in i naturen.

Stöd från det nordiska samarbetet

Det gick bra att skriva Erasmus+-projektansökan tillsammans, och alla partner deltog i beredningen.  Man lyckades dock inte undvika problem i projektet.

Norska organisationer kan delta i programmet fastän Norge inte är ett EU-land, men registreringen i ansökningssystemet medförde tekniska svårigheter.  

Ett större bekymmer var att ansvarspersonen för den svenska partnerorganisationen bytte jobb. Organisationen hittade ingen anställd som skulle ha tagit över projektet. Till slut blev man tvungen ge en del av uppgifterna till utomstående för att få projektet att framskrida. 

– En viktig lärdom var att partnerna måste förbinda sig att föra projektet vidare både som organisationer och personer, konstaterar Karlsson.

Projektet har gjort samarbetet mellan de nordiska organisationerna för friluftsliv mer konkret.

– Vi har lärt känna varandra. Vi har ett nätverk inom vilket vi har hållit möten tidigare, men genom praktiskt samarbete har vi kommit längre.

Hållbar utveckling är också socialt och kulturellt

Eki Karlsson har funderat mycket på den hållbara utvecklingens olika dimensioner. 

För det första har vi ekologisk hållbarhet. Utomhusvistelse utgör hållbar utveckling genom att den stärker relationen till naturen. Under evenemangen Sov en natt utomhus tar man också hänsyn till hållbara verksamhetssätt till exempel genom att undvika engångskärl.

– Kulturell och social hållbarhet är dock minst lika viktiga. Utomhusvistelse är den viktigaste aspekten i den här dimensionen av hållbar utveckling. Det för samman människor tillsammans med familjen, vänner eller ett föreningsgäng att tillbringa tid i naturen och ger möjlighet att dela erfarenheter och stärka gemenskapen.

Karlsson anser att detta perspektiv har fått för lite uppmärksamhet i offentligheten.

– Med evenemangen Sov en natt utomhus skapar vi nya verksamhetssätt och upprätthåller gamla som stärker traditionerna att vistas i naturen, till exempel att sjunga vid lägerelden. Samtidigt visar vi hur man kan och får agera i naturen.

Karlsson anser att det är viktigt att till exempel invandrare bekantar sig med naturen.

 – Det har en stor social och kulturell betydelse att invandrare tillsammans med andra lär sig tillbringa tid och agera i naturen och förstå naturens betydelse i den nordiska kulturen. Jag önskar att så många som möjligt som bor i Norden skulle hitta sitt eget sätt att vistas utomhus och njuta av naturen. Vi har så fantastiska naturplatser där man kan göra allt möjligt, helt gratis.

Karlsson hoppas att även andra aktörer ska ta de kulturella och sociala aspekterna av hållbar utveckling som utgångspunkt för sina projekt. I projekten kan man till exempel diskutera stadsplanering och användningen av naturen för rekreation. 

Pålitliga partner och tillräckligt med beredningstid

Utifrån sina erfarenheter ger Eki Karlsson rådet att man ska ha tålamod när man planerar ett projekt. 

– Även om man har en utmärkt idé lönar det sig inte att börja med en månads varsel. Det är bättre att diskutera till exempel ett eller två år och utreda deltagarnas behov och motivation. 

I ett internationellt projekt lönar det sig inte att börja skapa något helt nytt, utan snarare utveckla något som redan har prövats någonstans. Om en idé fungerar så bra i till exempel Finland eller Danmark att man vill dela med sig av sin kompetens har man goda förutsättningar att lyckas.

Med projekten lönar det sig inte heller att gå in på sidovägar, utan det är bättre att utveckla verksamhet som är central i organisationens strategi. Så var också fallet i projektet Nordic Night in Nature. Projektfinansiering beviljades endast för 2023, men samarbetet mellan friluftsorganisationerna fortsätter i vilket fall som helst även nästa år. Ett nytt projekt är visserligen inte heller uteslutet, eftersom man nu är bekant med ansökan och administrationen.

– När man är ute efter ett mål och inte pengar, då är man på rätt väg.

Mot ett grönare Europa

Artikeln är en del av artikelserien Mot ett grönare Europa, där vi lyfter fram miljömässigt ansvarsfull praxis vid Erasmus+-projekt och Erasmus+-projekt som främjar hållbar utveckling. 

Skribent: Päivi Kärnä