Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna och till Konstuniversitetet startar 4.1

Aktuellt Högskoleutbildning
Ansökningstiden för den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet börjar 4.1 klockan 8 och löper ut 18.1.2023 klockan 15. Ansökan sker i Studieinfo-tjänsten.
Illustrationsbild, kvinna arbetar vid dator

Gemensam ansökan till högskolorna har på våren delats upp i två skilda gemensamma ansökningar. I vårens första gemensamma ansökan som nu börjar och som löper ut 18.1.2023 klockan 15 ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Studierna vid de här utbildningarna startar på hösten. 

Vårens andra gemensamma ansökan är 15.3–30.3.2023, och i den ingår finsk- och svenskspråkiga utbildningar som startar på hösten. Ansökan till alla dessa utbildningar sker i portalen Studieinfo som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Adressen till portalen är Studieinfo.fi.

I vårens första gemensamma ansökan finns det sammanlagt 369 ansökningsmål, av vilka 165 är yrkeshögskoleutbildningar och 204 universitetsutbildningar. Både yrkeshögskolororna och universiteten erbjuder flera ansökningsmål än förra året som är riktade till dem som avlagt en examen på andra stadiet. Det finns sammanlagt drygt 7 400 nybörjarplatser i gemensamma ansökan, vilket är ungefär 1 000 flera än för ett år sedan.

I januariansökan prioriteras inte ansökningsönskemålen

I varje gemensam ansökan går det att söka till högst sex utbildningar. I vårens första gemensamma ansökan behöver sökande inte prioritera sina ansökningsönskemål. Det innebär att en sökande kan godkännas till alla utbildningar som hens antagningsframgång räcker till. Sökanden kan trots det ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds under samma termin som leder till högskoleexamen.

Högskolorna kan meddela sökande om antagningsresultaten i vårens första gemensamma ansökan från och med början av februari. Samtliga resultat publiceras senast fredagen den andra juni 2023.

Högskolornas ansökningsservice ger råd i frågor om ansökan. 

Ytterligare information: 

Specialsakkunnig Janni Jokela, janni.jokela [at] oph.fi , tfn 029 533 1818
Planerare Riku Hanhinen, riku.hanhinen [at] oph.fi,  tfn 029 533 1615