Meddelanden

Högskoleutbildning i Finland intresserar allt flera - rekordantal sökande i den gemensamma ansökan, majoriteten från utlandet

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering Utbildningsexport Antagning av studerande
Över 61 800 sökte i vårens första gemensamma ansökan till högskolor, det vill säga dubbelt flera än i motsvarande ansökan förra våren. I ansökan ingår högskolornas utbildningar på främmande språk och Konsthögskolans utbildningar. Majoriteten av de sökande har annat än finländskt medborgarskap.
Opiskelijoita

Ansökningstiden till högskolornas första gemensamma ansökan våren 2023 tog slut onsdagen den 18 januari. I år hade ansökan fler sökande än någonsin och dubbelt flera än i förra våren, över 61 800 sökande. 

I ansökan erbjuds cirka 7 400 nybörjarplatser i 369 ansökningsmål till högskolornas utbildningar på främmande språk och Konsthögskolans utbildningar. Av ansökningsmålen är drygt hälften till universitetsutbildningar och resten till yrkeshögskoleutbildningar. Särskilt ökade ansökningsmålen till universitetsutbildningar. Jämfört med förra året erbjuds även 1 000 flera nybörjarplatser. 

Majoriteten av de sökande (över 50 000) var medborgare i ett land utanför EU/EES området. Bland de sökande var de största nationaliteterna Bangladesh, Nigeria och Finland. 14 % av de sökande hade finländskt medborgarskap. Antalet finländska sökandet var ungefär det samma som år 2022. 

Antalet internationella sökande och andelen av alla sökande har i sin tur stigit under flera år, och speciellt mycket det här året.  Jämfört med förra året fördubblades andelen internationella sökande.

-    Intresset för finländsk högskoleutbildning har ökat i och med den aktiva studentrekryteringen och främjande av Finlandsbilden som högskolefältet har gjort tillsammans med nationella aktörer. Dessutom reformerades de studerandes uppehållstillstånd våren 2022. De här åtgärderna syns i år den enorma ökningen av sökande”, säger specialsakkunnig Janni Jokela från Utbildningsstyrelsen.

I högskolornas första gemensamma ansökan används ett gemensamt urvalsprov till yrkeshögskolor, International UAS Exam. Provet togs i bruk förra året. Den sökande deltar endast i ett urvalsprov, och framgången i provet tas i beaktande i alla de ansökningsmål som utnyttjar International UAS Exam. 

-    I och med det elektroniska urvalsprovet går det allt lättare för internationella studerande att söka till utbildningarna. Det här förklarar också till en del varför mängden sökande har ökat, säger Jokela.

Av de sökande valde drygt 4 200 att söka till Konstuniversitetets finsk- och svenskspråkiga utbildningar. Konstuniversitetet erbjuder 129 nybörjarplatser i 78 utbildningar. 

Var åttonde sökande får studieplats

Antalsmässigt flest sökande lockade, liksom året innan, utbildningsområdena handel, administration och juridik samt databehandling och kommunikation. Det populäraste ansökningsmålet vid Konstuniversitetet är utbildningsprogrammet i skådespelarkonst på finska, där 1 203 sökande tävlar om 12 nybörjarplatser.

Tävlingen om nybörjarplatserna är hårdast i tjänstebranschen (cirka 31 sökande/nybörjarplats), hälsovård och välfärd (cirka 19 sökande/nybörjarplats) samt i de samhällsvetenskapliga områdena och inom konst och kultur (cirka 16 sökande/nybörjarplats i båda områdena). 

Minst antal sökande i förhållande till nybörjarplatser finns på de humanistiska områdena och de pedagogiska områdena (cirka 8 sökande/nybörjarplats i båda områdena).

Ungefär var åttonde sökande får studieplats i högskolornas första gemensamma ansökan våren 2023.

Antagningsresultaten publiceras senast i början av juni

För tillfället går högskolorna igenom sina ansökningar och ordnar urvalsprov. Antagningsresultaten för vårens första gemensamma ansökan publiceras från och med månadsskiftet januari-februari. Samtliga resultat publiceras senast 2 juni.

Sökande kan följa med antagningssituationen i tjänsten Min Studieinfo, som fungerar i samband med Studieinfo.fi och upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Antagna studerande får automatiskt information om sin antagning per e-post.

Högskolornas andra gemensamma ansökan är 15.3–30.3.2023. Då söker man till universitetens och yrkeshögskolornas finsk- och svenskspråkiga utbildningar.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Janni Jokela, janni.jokela [at] oph.fi , tfn 029 533 1818
Planerare Riku Hanhinen, riku.hanhinen [at] oph.fi, tfn 029 533 1615