Nyheter

Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet 2024

Program Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Nordens språk Nordplus-program Klimat Digitalisering Välbefinnande Kvalitet och utveckling Hållbar utveckling Jämlikhet och delaktighet Säkerhet och trygghet
Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 kommer att vara vägledande för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.
Sverige_Norden

Sverige kommer att fortsätta arbetet för att Norden ska vara ledande i den gröna omställningen och en globalt konkurrenskraftig och socialt hållbar region. Att fortsätta underlätta för företag och människor att verka över gränserna är avgörande för konkurrenskraft och tillväxt. Därför kommer Sverige under ordförandeskapet särskilt att fokusera på åtgärder för ökad mobilitet över gränser och integration.