Nyheter

Utbildningsstyrelsen får ny direktion

Aktuellt Ledning och förvaltning Allmänbildande utbildning
Direktionens mandatperiod är 3.11.2023 - 30.9.2027.
Kuvituskuva, Opetushallituksen rakennus

Statsrådet tillsatte torsdagen den 2 november en ny direktion för Utbildningsstyrelsen. Direktionens mandatperiod är 3.11.2023–30.9.2027.

Direktionen har till uppgift att godkänna strategier som hänför sig till ämbetsverkets verksamhetsområde, godkänna riktlinjerna för ämbetsverkets verksamhet och ekonomi samt godkänna och underteckna ämbetsverkets bokslut. 

Direktionen ska också höras om grunderna för läroplaner, för examina, för handledande utbildningar och för planen för småbarnspedagogik samt om ämbetsverkets arbetsordning och utnämningen av direktörer.

Direktionens ordförande är riksdagsledamot Sofia Vikman. Medlemmarna är (suppleanter inom parentes):

Riksdagsledamot Sofia Vikman (riksdagsledamot Milla Lahdenperä)
Riksdagsledamot Eeva-Johanna Eloranta (riksdagsledamot Pia Hiltunen)
Riksdagsledamot Inka Hopsu (bildnings- och välfärdsdirektör Anssi Lepistö)
Riksdagsledamot Anne Kalmari (riksdagsledamot Pekka Aittakumpu)
Riksdagsledamot Minja Koskela (riksdagsledamot Timo Furuholm)
Riksdagsledamot Mikko Ollikainen (alumnkoordinator Bella Alén)
Riksdagsledamot Jaana Strandman (riksdagsledamot Juha Mäenpää)
Ledande sakkunnig Mirja Hannula (sakkunnig Mikko Vieltojärvi)
Chef för utbildnings- och sysselsättningsfrågor Mikko Heinikoski (sakkunnig i utbildnings- och arbetskraftspolitik Kirsi Rasinaho)
Utvecklingschef Jarkko Lahtinen (utvecklingschef Irmeli Myllymäki)
Utbildningspolitisk direktör Nina Lahtinen (utbildningspolitisk chef Jaakko Salo)
Generalsekreterare Eemeli Rajala (socialpolitisk sakkunnig Iiris Hynönen) 3.11.2023–30.9.2024
Socialpolitisk sakkunnig Iiris Hynönen 1.10.2024–30.9.2026 (sakkunnig i intressebevakning Suvituuli Lundmark 1.10.2024–30.9.2025 och generalsekreterare Eemeli Rajala 1.10.2025–30.9.2026) 
Sakkunnig i intressebevakning Suvituuli Lundmark (socialpolitisk sakkunnig Iiris Hynönen) 1.10.2026–30.9.2027
Utbildningspolitisk sakkunnig Heidi Rättyä (sakkunnig i Europapolitik Roosa Veijola)
Professor Fritjof Sahlström (professor Sonja Kosunen) 
Direktör Taina Vallander (sakkunnig i utbildning och kompetens Riina Nousiainen)

Medlemmar i direktionen är dessutom Utbildningsstyrelsens generaldirektör och en person som ämbetsverkets personal väljer inom sig samt dennes suppleant. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande.

Undervisnings- och kulturministeriet nyhet 2.11.2023