Nyheter

Utbildningsstyrelsen går med i Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet (ESF+)

Aktuellt Jämlikhet och delaktighet Lärare och pedagogisk personal
Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet, som genomförs av SOS Barnbyar, Nuorten Akatemia och Utbildningsstyrelsen, stöder utvecklingsprojekt inom Europeiska socialfondens (ESF+) särskilda mål 4.3 inom teman för delaktighet, jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Utbildningsstyrelsen stärker sakkunskapen inom samordning i synnerhet inom frågor gällande fostran och undervisning. Finansieringsansökan för riksomfattande projekt öppnas i oktober.
Kuvassa etualalla lapsi pyöräilee metsätiellä ja aikuinen pitää pyörästä kiinni. Taaempana kävelee toinen aikuinen, jolla on sylissään lapsi.

I början av september gick Utbildningsstyrelsen med som tredje genomförarinstans i Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet, som grundades som stöd för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 inom EU:s regional- och strukturpolitik. Samordningen för samman projekt som finansieras inom Europeiska socialfonden (ESF+) och som gäller delaktighet, jämlikhet och jämställdhet inom tjänster för barn, unga och familjer. Målet är att stödja projekten i deras inbördes nätverksbildande samt att främja etableringen och utnyttjandet av god praxis som uppkommer inom projekten runt om i Finland.

SOS Barnbyar, Nuorten Akatemia och Utbildningsstyrelsen genomför samordnandet tillsammans för att man ska kunna erbjuda så mångsidig sakkunskap och så mångsidigt stöd som möjligt för projekt som riktas till olika målgrupper. Utbildningsstyrelsen kommer att stärka samordningens koppling till andra utvecklingsprojekt inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, öka samarbetsmöjligheter med undervisningen och småbarnspedagogiken samt stödja utnyttjandet av projektens resultat i den grundläggande utbildningen och fortbildningen för lärare.

Koordination kompletteras med Utbildningsstyrelsens sakkunniga

För Utbildningsstyrelsens del inleds rekryteringen av sakkunniga inom koordination under september, och annonserna kommer att publiceras på webbplatsen valtiolle.fi

– Samordningsprojektet är en fin möjlighet att främja barns, ungas och familjers delaktighet och välbefinnande tillsammans med en mångsidig grupp experter. De två specialsakkunniga som sökes till teamet kommer att komplettera kompetensen inom samordning, berättar Timo Sinivuori, som ansvarar för Utbildningsstyrelsens rekryteringar.

Den riksomfattande projektansökan öppnas i oktober

Samordningen stöder särskilt utvecklingsprojekt som relaterar till Ett förnybart och kompetent Finland-programmets riksomfattande tema Utveckling av tjänster för barn, ungdomar och familjer och befordran av välbefinnande mot jämlikheten. Temats första ESF+-finansieringsansökan inleds i oktober 2023, och finansiering kan sökas av till exempel organisationer, läroanstalter, kommuner, välfärdsområden, företag och forskningsinstitut.

Efter att ansökningsperioden börjat kommer samordningen att ordna verkstäder för dem som tänker ansöka om finansiering där det erbjuds tips på att skriva ansökan, stöd med att planera konsekvensbedömningen samt en möjlighet att ingå projektpartnerskap. Projekten kan också reservera personliga sparringtider med samordningens sakkunniga.

När projekten som finansieras startar under 2024 kommer koordination att ordna till exempel utbildningar och tillfällen för nätverkande. Projektens resultat och insikterna som uppstår under dem kommer förutom yrkespersoner också att förmedlas till myndigheter och beslutsfattare.

Ett förnybart och kompetent Finland-programmet

Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet stöder och samordnar projekt vars finansiering är kopplad till Ett förnybart och kompetent Finland-programmets särskilda mål 4.3 (Jämlik delaktighet) samt det sammanlänkade riksomfattande temat Utveckling av tjänster för barn, ungdomar och familjer och befordran av välbefinnande mot jämlikheten. Samordningen genomförs av SOS Barnbyar, Nuorten Akatemia och Utbildningsstyrelsen.

Logo Medfinansieras av Europeiska unionen