Nyheter

Utbildningsstyrelsens bakgrundsmaterial för förhandlingarna om regeringsprogrammet finns på vår webbplats

Aktuellt
Händerna framför datorn.

I sammanställningen hittar du våra svar på begäranden som gjorts under förhandlingarna. På sidan finns även annat material med anknytning till den allmänna diskussionen om småbarnspedagogiken och utbildningen.