Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor startar: nästan 51 000 nybörjarplatser erbjuds

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I den andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. I ansökan erbjuds 50 970 nybörjarplatser i nästan 1 600 ansökningsmål.
Kuvituskuva, pyöräily

Den gemensamma ansökan startar onsdagen 16.3.2022 kl. 8 och avslutas onsdagen 30.3.2023 kl. 15. Ansökan sker i tjänsten Studieinfo, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Utgående från antalet sökande de senaste åren förväntas antalet sökande i den andra gemensamma ansökan nu vara över 130 000.

Flertalet av nybörjarplatserna inom den gemensamma ansökan, cirka 41 200, riktas till personer som har avlagt studentexamen, en yrkesinriktad examen eller en motsvarande utländsk examen. 

Dessutom ingår magisterutbildningar vid universiteten och utbildning som leder till högre YH-examina vid yrkeshögskolorna. De här utbildningarna är avsedda för personer som redan har en högskoleexamen. Antalet nybörjarplatser till dessa är sammanlagt cirka 9 750.  

Av samtliga nybörjarplatser finns 54 % vid yrkeshögskolor och 47 % vid universitet.

I vårens andra gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål. Utbildningarna sätts i prioritetsordning på ansökningsblanketten. Den sökande blir erbjuden en studieplats från det ansökningsmål som hens antagningsframgång räcker till och som hen prioriterat högst på ansökningsblanketten.

Besked om resultaten i betygsantagningen ges i början av maj, övriga antagningsresultat blir klara senast i början av juli

Andelen sökande som antas på basis av betyg varierar enligt utbildningsområde och ansökningsmål. Vanligtvis godkänns 50–60 % av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 och 100 %. Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för förstagångssökande. I år är cirka 68 % av alla nybörjarplatser reserverade för förstahandssökande, vilket är lika mycket som i motsvarande ansökan 2022.

Resultaten av den betygsbaserade antagningen publiceras senast 29.5. Största delen av urvalsproven ordnas efter att resultaten av den betygsbaserade antagningen publicerats. Urvalsprovet till yrkeshögskolorna ordnas 29.5–2.6. Till yrkeshögskolorna söker man i huvudsak med ett gemensamt prov, som den sökande genomför på den dag som hen själv väljer. Urvalsproven till universiteten ordnas 22.5–9.6.

Samtliga antagningsresultat för den gemensamma ansökan blir klara senast 7.7.2023.

Vårens första gemensamma ansökan till högskolor ordnades 4–18.1.2023. I den kunde man söka till högskolornas utbildningar på främmande språk och till Konsthögskolans utbildningar.

Mer information:

  • Planerare Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen [at] oph.fi, tfn 029 533 1397
  • Specialsakkunnig Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, tfn 029 533 1758