Nyheter

Från Ukraina till Finland för arbete inom medicin – SIMHE-tjänsterna hjälpte en läkare och en tandläkare att få sysselsättning

Erfarenheter Högskoleutbildning Internationalisering Ukraina Samarbete med arbetslivet
Kirurgen Rashid Khan lärde sig finska i Ukraina och fick jobb med hjälp av SIMHE-handledning. Tandläkaren Iryna Daniuk å sin sida kom till Finland och SIMHE hjälpte henne att få papperen i skick och studierna i gång.
SIMHE

År 2023 har SIMHE-tjänsterna riktats särskilt till högskoleutbildade personer som kommit till Finland från Ukraina.

En av dem som har haft nytta av tjänsterna är den ukrainska tandläkaren Iryna Daniuk, som har blivit hemmastadd i Kurikka. När Daniuk kom till Finland för ett och ett halvt år sedan hade hon en bekant, en tidigare patient, som bodde i Tammerfors. Den bekanta skickade Daniuk en länk till SIMHE-tjänsterna och berättade att hon genom dem kunde få jobb inom sin egen bransch.

”Då lärde jag känna Tiina Miikkulainen, och hon förklarade snabbt allt för mig. Det hjälpte verkligen, eftersom mina språkkunskaper inte var goda”, säger Daniuk.

Syftet med programmet är att göra det smidigare att identifiera tidigare förvärvad kompetens som högutbildade invandrare och personer med utländsk bakgrund har, att hänvisa dem till högre utbildning, samt för dem att avlägga kvalifikationer och sysselsätta sig på den finländska arbetsmarknaden.

”Vi betjänar inte bara den egna högskolan, utan personer som flyttat till regionen”, säger projektchef Päivi Vartiainen vid Tammerfors yrkeshögskola.

Det erbjuds avancerade webbkurser i finska, grupphandledning, personlig handledning och utbildning som förbereder för högskolan. Fram till den 7 november hade Tammerfors yrkeshögskola erbjudit handledning till 580 personer under 2023. På finskakurserna hade cirka 150 studerande deltagit, och 18 studerande hade deltagit i utbildning som förbereder för högskolan.

”Målet är att få högutbildade invandrare att lära sig språket och leda dem mot utbildning och jobb”, sammanfattar Vartiainen.

Kuva Iryna Daniukista.
Iryna Daniuk

Genom många omvägar

Kirurgen Rashid Khan kom också från Ukraina till Finland, men hans resa var mer krokig än de flestas.

Khan är född i Pakistan och sökte sig till Ukraina för att studera medicin. Där specialiserade han sig på kirurgi och fick ukrainskt medborgarskap. Arbetet förde honom till Pakistan, tillbaka till Ukraina och även till Kina. I början av coronapandemin var han igen i Ukraina och började titta på nya möjligheter utomlands. Finland lockade, för om man kan språket kan man snabbt komma in på ett sjukhus som amanuens, d.v.s. som läkarpraktikant, och då får man lön och ofta en bostad.

”Läkare behöver träna, det är inte bra att inte jobba i ett eller två år”, säger han.

Khan började lära sig finska i Ukraina, först via Youtube och senare på yrkeshögskolan Savonias webbkurser.

Han skickade sina papper till Valvira, som efter tre månader svarade att de var i skick, välkommen till Finland. I en Facebook-grupp för finländska läkare hittade Khan information om SIMHE-tjänsterna, och han sökte sig till SIMHE-arbetssökningsutbildningen. Han deltog i utbildningen via nätet från Ukraina.

Under utbildningen gavs handledning i hur man gör upp en ansökan om en amanuensplats och uppdaterar en finskspråkig meritförteckning. Dessutom gjordes en arbetsintervjuövning, en videoansökan utarbetades och olika sjukhus praktikanvisningar för personer som studerat utomlands undersöktes.

”Jag hade aldrig övat på en arbetsintervju och jag visste inte hur jobbsökningen fungerar i Finland”, säger Khan.

När kursledaren Heli Kamppari sa att det var dags att skicka en meritförteckning till sjukhusen gjorde Khan det.

”Redan en vecka senare erbjöds jag ett arbetsavtal!” berättar han glatt.

Allt detta hände medan han fortfarande var i Ukraina. Han erbjöds faktiskt en plats på två centralsjukhus: i Tammerfors och i Lappland, men han valde Tammerfors.

”Lappland är också bra, men Tammerfors ligger nära Helsingfors och Åbo, det är ett riktigt bra ställe”, skrattar han.

 

Kuva Rashid Khanista.
Rashid Khan

 

SIMHE hjälpte med brevväxlingen med Valvira

Iryna Daniuk var redan i Finland, men hon visste inte vilka processer som krävdes för att hon skulle kunna arbeta som tandläkare i Finland. Hon fick hjälp av SIMHE-koordinatorn med att skriva ett brev till Valvira, och de begärde ytterligare information och kompletteringar ett antal gånger.

”Varje gång frågade jag Tiina vad jag behövde göra. Hon hjälpte alltid”, minns Daniuk.

Miikkulainen lugnade också ner mig när jag var otålig, skrattar Daniuk nu.

”Jag ville snabbt börja arbeta och Tiina uppmanade mig att vänta.”

Efter kontrollerna beviljade Valvira tillstånden, och Daniuk inledde också handledande webbstudier inom socialområdet vid yrkeshögskolan Metropolia. Målet med utbildningen är att förbättra deltagarnas kunskaper i finska och färdigheter för studier inom social- och hälsoområdet. I utbildningen bekantar man sig med social- och hälsoområdet och skaffar sig färdigheter för yrkeshögskolestudier inom sektorn.

”Nu är jag på praktik på en tandläkarstation, och så småningom börjar det bli klart hur tandläkaren fungerar i Finland.”

Hon bekantade sig med det finska språket först när hon kom till landet, och det går hela tiden bättre.

”Jag gillar finska! När jag reser med vänner och talar finska förstår ingen”, skrattar hon.

Daniuk bor i Kurikka och önskar hon ska hitta tandläkarjobb där. Det har redan pratats lite om det på praktikplatsen.

”Jag vill stanna i Finland och jobba som tandläkare. Jag tycker om att hjälpa människor.”

Daniuk säger att SIMHE-tjänsterna underlättade hennes liv på många punkter och också gav mycket glädje. Hon kunde ställa koordinatorn frågor även i andra ärenden som gällde att bli hemmastadd i Finland, inte bara i arbetsärenden.

Kirurgens händer får operera igen

Rashid Khan tror att allt gick snabbt just tack vare SIMHE-tjänsterna. Nu har han arbetat på olika avdelningar i Tays i drygt ett år.

”Min medicinska erfarenhet har utvecklats väldigt mycket”, säger han.

Han förbereder sig ännu för Valviras sista förhör för att få yrkesrättigheter som läkare. Han har ännu ett prov i allmänspråk framför sig.

”När allt är klart vill jag arbeta som kirurg”, säger han.

På internmedicinska avdelningen har han fått utföra små operationer, och även handledarna har sagt att han har en kirurgs händer. Han har redan gjort över 3 000 operationer under sin karriär, och snart blir det sannolikt fler i Finland.

”Förhoppningsvis fortsätter arbetet”

Förhandlingar pågår för närvarande mellan högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet för en ny finansieringsperiod som inleds 2025. 

Päivi Vartiainen hoppas att den separata finansieringen för SIMHE-tjänsterna fortsätter, eftersom de främjar att högt utbildade personer kommer in på den finländska arbetsmarknaden, precis som man önskar i regeringsprogrammet.

”Det har en stor betydelse för samhället att man till exempel lyckas sysselsätta makarna till dem som flyttat till Finland på grund av arbete. Det är en grupp som ingen riktigt stöder.”

Om de öronmärkta pengarna tar slut önskar hon att högskolornas ledning skulle ha visdom att använda de pengar som står till fritt förfogande på dessa tjänster.

 

Text: Esa Salminen