Nyheter

Ungdomar i Finland bland de bästa i världen i PISA 2022-undersökningens delområde för kreativt tänkande

Aktuellt Grundläggande utbildning Internationell jämförelse Läroplan
Resultaten av delområdet för kreativt tänkande i OECD:s PISA 2022-undersökning publicerades den 18 juni 2024. I undersökningen utreddes hur unga i åldern 15 år i olika länder kan ta fram olika lösningar på problemsituationer i vardagen. I Finland presterar unga högt när det gäller kreativt tänkande, och i synnerhet flickorna presterar på toppnivå.
Tre flickor arbetar tillsammans