Logotypen Utbildningsstyrelsen finansierar

I kommunikationen som berör projekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen används logotypen Utbildningsstyrelsen finansierar projektet.

Du kan ladda ner logotypen för ditt projekt från Utbildningsstyrelsens bildbank. Där hittar du den på svenska, finska och engelska i olika filformat att använda i både elektronisk och tryckt form.

Utbildningsstyrelsens symbol

Utbildningsstyrelsens symbol används i samarbetsprojekt där Utbildningsstyrelsen medverkar. Den kan också användas i publikationer där en sakkunnig från Utbildningsstyrelsen har deltagit i arbetet.

Du behöver Utbildningsstyrelsens tillstånd för att använda symbolen – kontrollera att du får använda symbolen genom att vara i kontakt med vår medietjänst!

Symbolen kan laddas ner från Utbildningsstyrelsens bildbank. Där hittar du symbolen på svenska, finska och engelska i olika filformat som kan användas i elektronisk och tryckt form samt i multimedia.

Anvisningar för hur du använder symbolen finns i Utbildningsstyrelsens grafiska riktlinjer.

Bilder på Utbildningsstyrelsens personal

Om du behöver bilder på anställda vid Utbildningsstyrelsen för redaktionellt bruk, vänligen kontakta vår medietjänst.

Utbildningsstyrelsens medietjänst: media [at] oph.ficlass="spamspan"

Attachments