Länderna som kan delta i programmet Erasmus+ är EU-länderna och vissa länder utanför EU, exempelvis Turkiet, Norge och Island. Därtill kan partnerländer i EU:s grannregioner delta i programmet om kriterierna och villkoren för dem uppfylls. Utöver dessa kan också många andra partnerländer från olika håll i världen delta i programmets centraliserade projekt.
Maailmankartta