Länderna som kan delta i programmet Erasmus+ är EU-länderna och vissa länder utanför EU, exempelvis Turkiet, Norge och Island. Utöver dessa kan också många andra länder från olika håll i världen delta i projekt om kriterierna och villkoren för dem uppfylls.
Maailmankartta