Programmet Erasmus+ är EU:s program för att stödja det internationella samarbetet inom utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet och dess nuvarande programperiod pågår 2021–2027. Programmet Erasmus har emellertid redan i 35 år stött samarbetet mellan de europeiska högskolorna, men programmet stöder även samarbetet mellan högskolorna och arbetslivet.
Två personers händer, papper och surfplatta.