På denna sida hittar du information om vilka ansökningar som godkänts inom programmet Europeiska solidaritetskåren och om vilka projekt som finansierats inom programmet samt koncis information om ansökningsomgångarna under programperioden 2021–2027.