Här kan du se vilka projekt som har fått finansiering från Erasmus+ för ungdomssektorn.

På den här sidan finns information om finansieringsbeslut inom Erasmus+ för ungdomssektorn som fattats vid Utbildningsstyrelsen under programperioden 2014–2020.