Projekten inom kapacitetsuppbyggnad på idrottsområdet stöder kapaciteten, tillgängligheten och internationaliseringen hos organisationer inom motion och idrott i partnerländer utanför EU.

Liike ry:n yhteistyöprojekti Tansaniassa
Liike ry:s samarbetsprojekt i Tanzania