Välkommen att utveckla ert projekt för Erasmus+ Sport webinarier. I webinarierna får ni höra tips hur planera projektet och fylla i ansökningsformuläret.

Webinarierna riktar sig till dem som förbereder Erasmus+ Sport-ansökan för 2024 års ansökningsomgång och andra som är intresserade av Erasmus+ Sport.
Kokous

Ansökningsdatum för 2024

  • KA1 Mobilitet för idrottspersonal 20.2.2024 kl 12.00 (CET).

  • KA2 Partnerskapsprojekt, europeiska motions- ocgh idrottsevenemang, kapacitetsuppbuggnad på idrottsområdet 5.3.2024 kl 17.00 (CET)

Ansökningswebbseminarier:

4.12 kl 13-14 Erasmus+ Sport 2024 ansökningsomgång (på finska)

12.12 kl 13.00-14.30 Erasmus+ Sport för idrottsföreningar (på finska)

10.1.2024 kl 13-15 Erasmus+ ansökningsförfarande (KA1 och KA2) (på finska)

18.1.2024 kl 13.00-14.30 Erasmus+ Sport (KA1) mobilitet för idrottspersonal (på finska)

8.2.2024 kl 9-11 Erasmus+ Sport (KA2) finansiella regler, planering, effektivitet, spridning av resultat (på finska)

Mobilitet för idrottspersonal (KA1) frågestunder

6.2.2024 kl 9-10
15.2.2024 kl 16-18


Samarbetsprojekt (KA2) frågestunder

20.2.2024 kl 13-14
27.2.2024 kl 13-14


Det finns ingen föranmälan till evenemang. Delta från denna länk
Samma länk för alla webbinarier!

Se materialet för 2023 års Erasmus+ Sport-ansökningswebinarier nedan. De ger dig idéer om ansökningsprocessen och projektplaneringen. (På finska)