Med Erasmus+-programmet stöder man utlandsperioder för studerande och personal samt internationella partnerskap för samarbete inom yrkesutbildningen. Programmet ger mångsidiga möjligheter till studier och arbete utomlands på ett jämlikt sätt för alla. Genom att delta kan du fördjupa dina yrkeskunskaper, se olika kulturer och skapa nätverk.
Kuvituskuva, pyöräily
Kansainvälisyys kuuluu kaikille