Föreskrifter och anvisningar

Anvisningar för gymnasiediplomet i huslig ekonomi för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021

Gymnasieutbildning
Anvisningar för gymnasiediplomet i huslig ekonomi för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021

Anvisningar för gymnasiediplomet i huslig ekonomi för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021
(pdf, 241.32 KB)

Ladda ned

Författare
Opetushallitus
År
2021
ISBN pdf
ISBN 978-952-13-6806-6
Serie
Määräykset ja ohjeet 2022:3b
ISSN pdf
ISSN 1798-8888
ISSN tryckt
ISSN-L 1798-887X
Publikationen finns på följande språk
Svenska